Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Kominek w Jatkach
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.B-12.05
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°55′15,42″, φ: 49°15′48,37″
Gmina Zakopane (gm. miejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NE
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1365
Wysokość względna [m] 285
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 5,20
Deniwelacja [m] 5,20
Długość [m]
w tym szacowane [m]
5,30
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Strążyska, w lewym orograficznie zboczu Doliny Grzybowieckiej, pod najwyższą turnią skałek zwanych Jatkami.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Od zakończenia szlaku turystycznego w Dolinie za Bramką wchodzimy nieznakowaną ścieżką wiodącą grzbietem między dwoma żlebami na grań Łysanek. Stąd niewyraźną percią zwierzęcą idziemy ponad 300 m granią na lewo (ku NE), lekko w dół, aż do wystającej z niej turni z trzema otworami. Obchodzimy turnię po lewej stronie, następnie opuszczamy perć i idziemy ściśle pod skałą, do góry, nad stary stożek piargu, porośnięty trawą. Ze szczytu stożka, od otworu Jaskini w Jatkach T.B-12.4, wspinamy się kilka metrów trawiastym progiem nieco na prawo, do widocznego z dołu, poszukiwanego otworu (wysoko w ścianie nad nim widać też wylot Okna w Jatkach I). Dojście i zwiedzanie łatwe, krucho!
Opis jaskini

Wysoki na ponad 5 m otwór o szerokości 0,6 m (z rozszerzeniem w górnej części) prowadzi do otwartej szczeliny pochylonej pod kątem około 70o ku NW. Tworzy ona płytki kominek, którym wchodzimy zapieraczką do rozszerzenia w górnej części. Na wysokości małej półeczki w pochylonej ścianie szczelina sięga w głąb skały na 2,8 m i zakończona jest owalną, ślepą komórką (0,8x0,7x1,2 m). Przed komórką widać dużą, zablokowaną wantę.

Kominek rozwinął się w dolomitach triasu środkowego serii reglowej. Ściany są zwietrzałe, bardzo kruche (przy podchodzeniu zwietrzała skała obrywa się!). Dno buduje drobny gruz skalny oraz gleba, w głębi nieco żółtego osadu gliniastego. Dno komórki jest skalne, bez osadów.

Kominek jest suchy. Światło sięga do końca. Przewiew i temperatura zależą od warunków pogodowych panujących na powierzchni terenu.

W otworze (na dole szczeliny) występują rośliny kwiatowe, paprocie i mchy. Faunę reprezentują ślimaki.

Historia badań
Historia eksploracji

Wzmiankę o kominku, jako o obiekcie zasługującym na inwentaryzację, oraz opis jego położenia, zamieścił W.W. Wiśniewski (1993c).

Historia dokumentacji

Podczas prac nad inwentaryzacją jaskiń tatrzańskich prowadzonych przez PTPNoZ, dokumentację obiektu sporządziła I. Luty przy współpracy A. Połockiej w dniu 7 października 2003 r. Pomiary wykonano przy użyciu busoli i klizymetru Silva oraz taśmy parcianej. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowała I. Luty.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Wiśniewski, W.W. 1993c (wzmianka o zwiedzaniu, położenie); Jaskinie TPN 2004 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie