Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia Piętrowa w Klimczoku
Inne nazwy
Nr inwentarzowy K.Bs-04.63
Region Karpaty
Współrzędne WGS84 λ: 18°59′41,24″, φ: 49°44′20,24″
Gmina Szczyrk (gm. miejska)
Powiat bielski
Województwo śląskie
Właściciel terenu Skarb Państwa (Lasy Państwowe)
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu ku górze
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1107
Wysokość względna [m]
Głębokość [m] 9,60
Przewyższenie [m] 0,40
Deniwelacja [m] 10
Długość [m]
w tym szacowane [m]
130
Rozciągłość horyzontalna [m] 27
Położenie geograficzne Szczyrk Biła, Klimczok (1117 m n.p.m), Beskid Śląski.
Opis drogi dojścia do otworu
Ze szczytu Klimczoka idziemy wzdłuż płotu znajdującego się przy maszcie komórkowym, do jego SW narożnika, skąd kierujemy się na azymut 120°. Po 52 m mijamy otwór Jaskini Zbója Klimczaka K.Bs-04.64 znajdujący się w zagłębieniu o wymiarach 2,5x2,0 m i głębokości 1,3 m. Od niego udajemy się na azymut 185° i po 41 m dochodzimy do dużego i głębokiego otworu jaskini. Dojście nieskomplikowane, otwór łatwy do znalezienia, widoczny z daleka. Zwiedzanie głównego ciągu łatwe, natomiast boczne ciągi są w większości ciasne. Wejście do jaskini jest bardzo kruche i niebezpieczne.
Opis jaskini

Studzienka wejściowa ma wymiary 1,4x1,3 m i głębokość 2,5 m. Jej ściany porośnięte są mchem i zbudowane z dużych bloków skalnych. Obecnie wejście do dalszej części jaskini znajduje się w NW części dna studzienki i prowadzi ciasną pochylnią do rozszerzającego się korytarza. Po 4,0 m możemy iść trzema drogami.
W lewo przez próg o wysokości 1,5 m do ciasnej szczeliny, która biegnie równolegle do głównego korytarza i łączy się z głównym ciągiem po 11,0 m.
Drugi wariant prowadzi w prawo, skąd po 1,5 m możemy wejść w dwa ślepe korytarze, pierwszy z nich na S przez próg 1,2 m, o długości 2,5 m, a drugi na NE w górę również 2,5 m.
Natomiast główny ciąg (trzeci wariant) biegnie ku N, przechodzimy nim ponad studzienkami o głębokości 1,5 m do najszerszego miejsca w jaskini, czyli sali o wymiarach 2,0x5,0 m. Z niej możemy kierować się na W przez zaciskową szczelinę do dwóch krótkich odnóg (jedna na wprost o długości 2,0 m, a druga w prawo liczy 2,5 m).
Z sali możemy również udać się na N przez zwężenie do obszernego korytarza, na końcu którego znajduje się wyjście z jego górnej części do równoległej szczeliny opisanej wcześniej. Natomiast zmierzając w dół tego korytarza przez próg 1,2 m lub studnię 1,2 m możemy zejść w niższy korytarzyk biegnący w tym samym kierunku. Kończy się on po 4,0 m dwoma pęknięciami skierowanymi na NE.
Wracamy do obszernej sali, na jej środku widoczny jest ślepy kominek o wysokości 3,5 m. Na końcu sali w jej NE części znajduje się także wąskie zejście studzienką o głębokości 3 m - dalej na N możemy dojść do niewielkiego bajorka, które znajduje się w najniższym punkcie jaskini -9,6 m. Nad nim przechodzimy korytarzem aż do rozszerzenia i po kilku metrach w górze widoczna jest niedostępna szczelina będąca najbardziej ku północy wysuniętym punktem jaskini.
Wracamy pod studzienkę 3 m. Stąd możemy iść na SE wąskim korytarzem, który kończy się po 6,0 m. Dalej istnieje tylko możliwość wyjścia w górę kominkiem o wysokości 4,5 m, jest to najwyższy punkt w jaskini +0,4 m. My natomiast schodzimy studzienką o głębokości 1,5 m do korytarza o szerokości 1,0 m. W jego S części znajduje się wejście przez próg w górę do zakręcającego w prawo korytarza o długości 2,5 m, który na końcu łączy się z pochylnią znajdującą się bezpośrednio pod otworem.
Jaskinia osuwiskowa, powstała w piaskowcach warstw godulskich środkowych. Otwór został częściowo odkopany. Dno jest pokryte gliną, błotem, gruzem i blokami.
Jaskinia jest wilgotna, szczególnie w porze roztopów, czy po długotrwałych opadach deszczu. Zaobserwowano silny wywiew z jaskini w okresie zimowym. Światło sięga do dna studzienki wejściowej oraz na pochylnię pod otworem.
Zbocze studzienki wejściowej porastają mchy, trawa i paprocie.
W jaskini stwierdzono obecność pająków. W dniu 06.12.2008 r. Cz. Szura zaobserwował dwa podkowce małe (Rhinolophus hipposideros), 11.02.2011 r. Cz. Szura i B. Juroszek nocka natterera (Myotis nattereri), 02.12.2012 r. Cz. Szura trzy podkowce małe (Rhinolophus hipposideros).

Historia badań
Historia eksploracji

Jaskinia została odkryta w 2007 r. przez Cz. Szurę oraz K. Borgieła.

Historia dokumentacji

Pomiary wykonali 04.08.2007 r. Cz. Szura oraz w dniu 06.07.2008 r. Cz. Szura i J. Pysz (domiary), busolą geologiczną Freiberg i dalmierzem laserowym Leica Disto. Materiały dokumentacyjne w dniu 09.10.2014 r. zebrał B. Juroszek. Współrzędne geograficzne GPS 06.07.2007 r., pomierzył Cz. Szura.
Plan opracował Cz. Szura.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Figura M., Mysłajek R.W., Szura Cz. 2008 (występowanie nietoperzy); Szura Cz. 2010 (wymienia); Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych 2016a (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Klassek G., Mleczek T. 2012 (wzrost dł. z 125 do 130 m).
Autorzy opracowania Bartłomiej Juroszek
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2014
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki otwór Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie