Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Schronisko w Międzyścianach I
Inne nazwy Schronisko I
Nr inwentarzowy T.C-05.01
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°49′11,43″, φ: 49°15′11,18″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu SSW
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1056
Wysokość względna [m] 23
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
4
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Chochołowska, w prawym orograficznie zboczu wąwozu Między Ściany.
Opis drogi dojścia do otworu
Schronisko znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Idąc w górę wąwozem dochodzimy do zwężenia z kilkumetrową skałką. W następnym zwężeniu skałki po obu stronach wąwozu tworzą bramkę, za którą po lewej stronie, w górze, około 23 m nad dnem, widoczny jest duży otwór schroniska. Dojście przez połogą ściankę i strome trawki (trudności I). Zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Otwór jest duży, o wysokości ponad 2,5 m i szerokości około 2,5 m. Schronisko jest obszerną nyżą rozwiniętą na szczelinie w brekcjowatych dolomitach środkowego triasu reglowego.

Namulisko gliniaste z gruzem o średnicy do kilku cm i z warstwą gleby w partii przyotworowej.

Schronisko wilgotne – woda kapie ze stropu, światło i roślinność sięgają do końca.

Z fauny obserwowano muchy komarokształtne.

Historia badań
Historia eksploracji

Schronisko znane prawdopodobnie od dawna. Latem 1966 roku zwiedzone przez Z. Biernackiego, A. Wosińskiego i M. Żelechowskiego (Speleoklub Częstochowa).

Historia dokumentacji

Plan i opis schroniska opublikował Biernacki (1967). W ramach inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ materiały terenowe zebrali R. i R. M. Kardasiowie przy współpracy A. Oleckiej w dniu 23.07.1977 r. Pomiary wykonano busolą Meridian i taśmą parcianą. Dane zaktualizował R.M. Kardaś (2009).
Plan opracował R. M. Kardaś

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Biernacki Z. 1967 (plan i opis - pod nazwą Schronisko I); TATRY POLSKIE 1984 (lokalizacja na mapie); Jaskinie TPN 1991 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Regina Kardaś
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie