Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia Łopuszańska
Inne nazwy
Nr inwentarzowy K.G-01.19
Region Karpaty
Współrzędne WGS84 λ: 20°08′36,10″, φ: 49°32′00,40″
Gmina Nowy Targ (gm. wiejska)
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Gorczański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu ku górze
Pozostałe otwory 2 - ku górze.
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1180
Wysokość względna [m] 215
Głębokość [m] 4
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 4
Długość [m]
w tym szacowane [m]
14
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Łopuszna, Kiczora (1282 m n.p.m.), w skałkach zwanych Turniska (Turnice) położonych na zachodnim zboczu S ramienia Kiczory, Gorce; Obszar Natura 2000 Ostoja Gorczańska.
Opis drogi dojścia do otworu
Dojście prowadzi z Łopusznej, skąd idziemy czarnym szlakiem turystycznym. Po ok. 2 h dochodzimy do połączenia ze szlakiem czerwonym na polanie Zielenica. Stąd kierujemy się czerwonym szlakiem w górną część polany i tuż po wejściu do lasu skręcamy w lewo na W. Schodzimy na przełaj kilkaset metrów, gdzie zauważamy liczne rowy rozpadlinowe i niewysokie ściany skalne. Idziemy do najniżej położonej, okazałej części osuwiska. W górnej części wału, ograniczonego od zachodu kilkunastometrowej wysokości skalistym zboczem, znajduje się charakterystyczny mostek skalny. Od niego kierujemy się na W i po kilkunastu metrach dochodzimy okazałej rozpadliny będącej otworem Przepastnej Jamy. Położone obok siebie otwory opisywanej jaskini znajdują się kilka metrów poniżej otworu Przepastnej Jamy K.G-01.17, u podnóża kilkumetrowej wysokości ścianki skalnej. Dojście i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Przez podłużną studnię wejściową (1,3 m głębokości) stanowiącą otwór 1, schodzimy do nieregularnego, niskiego korytarza o przebiegu N-S. Od N kończy się on po ok. 2,0 m zwężającą się szczeliną, natomiast na S prowadzi prosty korytarz długości ok. 5,0 m i wysokości do 1,0 m. W jego środkowej części znajduje się kominek (1,5 m wysokości) prowadzący do otworu 2 oraz 1,5 m długości szczelina na NE. Doprowadza ona do Przepastnej Jamy K.G-01.17, jest jednak niemożliwa do przejścia. Poniżej otworu 1 znajduje się trójkątna studzienka mająca 0,8 m głębokości, którą schodzimy do regularnej, mającej lite ściany i strop Sali Szkotniej. Sala ta ma długość 3,5 m długości, do 2,0 m szerokości i do 2,0 m wysokości.

Jaskinia ma osuwiskową genezę, powstała w piaskowcach magurskich. Dno tworzy głównie gruz skalny.

Jest ciemna za wyjątkiem partii pomiędzy otworami. W całości znajduje się w zasięgu powierzchniowych zmian atmosferycznych.

Flora nie była obserwowana.

Stwierdzono obecność licznych pająków i motyli.

Historia badań
Historia eksploracji

O grotach i mostkach skalnych w Turniskach pisze Nowalnicki (1970). Alexandrowicz (1978, 1982) wspomina zaś o istnieniu rowów rozpadlinowych, skalnych labiryntów i grot szczelinowych. Wzmianki mogą dotyczyć opisywanego obiektu.

Historia dokumentacji

Jaskinia została zinwentaryzowana 26 września 1998 r. przez R. Dadela i T. Mleczka (Speleoklub Dębicki). Pomiary wykonano używając busoli geologicznej Freiberg i taśmy parcianej.

Plan opracował T. Mleczek.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Nowalnicki T. 1970 (wzmianka o grotach i mostkach skalnych w Turniskach); Alexandrowicz Z. 1978 (wzmianka o rowach rozpadlinowych); Alexandrowicz Z. 1982 (wzmianka o skalnych labiryntach i grotach szczelinowych); Mleczek T. 1998a (krótki opis); Mleczek T. 1998b (plan i opis inwentarzowy); Wiśniewski W.W. 1998d (powtórzenie informacji wcześniejszych); Wiśniewski W.W. 1998e (powtórzenie informacji wcześniejszych); Mleczek T. 1999k (informacja o inwentaryzacji jaskiń w Kiczorze); Klassek G., Mleczek T. 1999 (informacja o inwentaryzacji jaskiń w Kiczorze); Mleczek T. 1999l (plan i opis inwentarzowy); Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych 2016b (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Tomasz Mleczek
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2015
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki otwór Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie