Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Grota Teodora
Inne nazwy
Nr inwentarzowy K.Bsz-01.05
Region Karpaty
Współrzędne WGS84 λ: 22°22′16,80″, φ: 49°14′08,50″
Gmina Cisna (gm. wiejska)
Powiat leski
Województwo podkarpackie
Właściciel terenu Skarb Państwa (Lasy Państwowe) | Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu ku górze
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 550
Wysokość względna [m] 40
Głębokość [m] 3
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 2
Długość [m]
w tym szacowane [m]
7
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Buk, dolina Solinki, Jamy (822 m n.p.m.), w osuwisku na SE zboczu, Bieszczady; Obszar Natura 2000 Bieszczady.
Opis drogi dojścia do otworu
Dojście prowadzi spod leśniczówki w Buku, skąd idziemy na SW lokalną drogą do Dołżycy. Po ok. 1,5 km za mostem na Solince skręcamy w prawo w asfaltową drogę. Dalej ok. 600 m do pierwszego ostrego zakrętu drogi. Stąd na N gruntową drogą, przekraczamy potok Zwór i po kilkunastu metrach skręcamy w pierwszą drogę w prawo. Trawersuje ona SE zbocze, idziemy nią ok. 300 m do polany. Tu skręcamy na E i schodzimy na przełaj kilkadziesiąt metrów do niewielkiego osuwiska. Poziomo usytuowany otwór zlokalizowany był w środkowej części osuwiska, u podnóża górnej ściany niszy osuwiskowej. Dojście i zwiedzanie było bez trudności.
Opis jaskini

Studzienka wejściowa prowadziła do kilkumetrowej długości korytarza, który zakończony był niedostępnymi szczelinami do powierzchni.

Jaskinia osuwiskowa powstała w piaskowcach warstw krośnieńskich. Dno tworzył gruz skalny, tylko przy otworze gleba pokryta była liśćmi.

W całości była oświetlona światłem dziennym i znajdowała się w zasięgu powierzchniowych zmian atmosferycznych.

Flory i fauny nie obserwowano.

Historia badań
Historia eksploracji

Otwór jaskini znany był leśniczemu z Buka T. Fursowi przed 2004 r., do samej jaskini jednak nie wchodził. 12 października 2004 r. po wskazaniu przez T. Fursa została zwiedzona przez T. Mleczka, G. Kręcigłowę, B. Szatkowskiego (Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki) oraz E. Marszałka (Lasy Państwowe).

Historia dokumentacji

Zinwentaryzowana została 22 kwietnia 2010 r. przez T. Mleczka i B. Szatkowskiego (Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki). Pomiary wykonano używając busoli geologicznej Freiberg i taśmy parcianej. 16 października 2014 r. T. Mleczek i J. Knych (Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki) stwierdzili zawalenie się wejścia do jaskini. Planu nie opracowano.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Tak
Literatura
Klassek G., Mleczek T. 2010 (informacja o inwentaryzacji, długość, lokalizacja); Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych 2016d (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Tomasz Mleczek
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2015
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki otwór
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie