Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Studnia Leśników
Inne nazwy
Nr inwentarzowy K.Bsz-02.08
Region Karpaty
Współrzędne WGS84 λ: 22°39′52,70″, φ: 49°09′08,00″
Gmina Lutowiska (gm. wiejska)
Powiat bieszczadzki
Województwo podkarpackie
Właściciel terenu Skarb Państwa (Lasy Państwowe) | Park krajobrazowy Doliny Sanu
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu ku górze
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 865
Wysokość względna [m] 270
Głębokość [m] 5
Przewyższenie [m] 1,50
Deniwelacja [m] 6,50
Długość [m]
w tym szacowane [m]
13
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Bereżki, Magura Stuposiańska (1016 m n.p.m.), grzbiecie SE ramienia Magury Stuposiańskiej, Bieszczady; Obszar Natura 2000 Bieszczady.
Opis drogi dojścia do otworu
Dojście prowadzi z Bereżek, skąd idziemy drogą wojewódzką nr 896 w kierunku Pszczelin. Po kilkuset metrach, tuż przed mostem na Wołosatym, skręcamy w lewo w leśną drogę. Po ok. 300 m dochodzimy nią do lewego dopływu Wołosatego. Po przejściu potoku w bród, skręcamy na N i wspinamy się bardzo stromym zboczem. Wchodzimy na grzbiet i idziemy dalej na NW wąską, skalistą granią. Po kilkuset metrach grzbiet się poszerza, a po jego lewej stronie zauważamy skalistą dolinkę (Dziedziniec). Pionowy otwór opisywanej jaskini znajduje się na NE od Dziedzińca, w NE zboczu, tuż poniżej grani. Dojście bez trudności, zwiedzanie bez większych trudności.
Opis jaskini

Studnia wejściowa o głębokości 4,5 m sprowadza do korytarza mającego 5,5 m długości, do 5,5 wysokości i do 0,8 m szerokości. W jego środkowej części znajduje się próg o wysokości 3,5 m, nad którym znajduje się 4,0 m długości szczelina.

Pustka powstała w wyniku grawitacyjnego osiadania i osuwania ławic piaskowca otryckiego wzdłuż płaszczyzn spękań ciosowych. Dno tworzy gruz skalny, tylko pod studnią wejściową znajduje się gleba i szczątki roślinne.

Światło dzienne sięga tylko partii pod studnią wejściową. W całości znajduje się w zasięgu powierzchniowych zmian atmosferycznych.

Flora i fauna nie była obserwowana.

Historia badań
Historia eksploracji

Jaskinia przed 2003 r. nie wymieniana w literaturze, wcześniej mogła być zwiedzana. Autora o jej istnieniu powiadomił G. Haczewski.

Historia dokumentacji

Zinwentaryzowana została 24 kwietnia 2003 r. przez T. Mleczka, R. Solaka i B. Szatkowskiego (Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki). Pomiary wykonano używając busoli geologicznej Freiberg i taśmy parcianej.

Plan opracował T. Mleczek.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Klassek G., Mleczek T., 2003 (informacja o inwentaryzacji, długość, głębokość, lokalizacja); Marszałek E. 2003a (wzmianka, fotografia wnętrza jaskini); Mleczek T. 2003a (krótki opis, plan, fotografia otworu); Struś M. (lokalizacja, długość, deniwelacja, fotografia wnętrza jaskini); Klassek G., Mleczek T. 2004a (informacja o inwentaryzacji, długość, głębokość, lokalizacja); Haczewski G., Kukulak J., Bąk K. 2007 (wzmianka, geneza jaskiń Bieszczadów); Zatorski M., Franczak P., Mleczek T. 2015 (waloryzacja); Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych 2016d (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Tomasz Mleczek
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2015
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki otwór Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie