Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia Jawornicka
Inne nazwy
Nr inwentarzowy K.Bsz-02.13
Region Karpaty
Współrzędne WGS84 λ: 22°34′13,50″, φ: 49°11′09,50″
Gmina Lutowiska (gm. wiejska)
Powiat bieszczadzki
Województwo podkarpackie
Właściciel terenu Skarb Państwa (Lasy Państwowe) | Park krajobrazowy Doliny Sanu
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NE
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 840
Wysokość względna [m] 100
Głębokość [m] 0
Przewyższenie [m] 3
Deniwelacja [m] 3
Długość [m]
w tym szacowane [m]
11
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Zatwarnica, Jawornik (1047 m n.p.m.), na N zboczu, Bieszczady; Obszar Natura 2000 Bieszczady.
Opis drogi dojścia do otworu
Dojście prowadziło z Nasicznego, skąd należało iść ok. 2 km drogą gruntową na NW do przełęczy Prislip (825 m n.p.m.). Stąd ok. 450 m na W do niewysokich ścianek skalnych w stromym zboczu. Po jedną z nich znajdował się niepozorny otwór jaskini, który obecnie jest zawalony. Dojście i zwiedzanie było bez trudności.
Opis jaskini

Jaskinię tworzył jeden prosty korytarzyk z niewielką salą na końcu.

Jaskinia osuwiskowa powstała w piaskowcach warstw krośnieńskich. Dno tworzyła gleba i gruz skalny.

Światłem dziennym oświetlone były tylko początkowe partie korytarza. Zimą nie była wymrażana i posiadała własny mikroklimat.

Flory i fauny nie obserwowano.

Historia badań
Historia eksploracji

Jaskinia przed 2007 r. nie wymieniana w literaturze, otwór jaskini był znany od dawna m.in. leśniczemu z Zatwarnicy R. Kotzianowi.

Historia dokumentacji

Zinwentaryzowana 6 marca 2007 r. przez T. Mleczka, B. Szatkowskiego i W. Wojtaszka (Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki) po wskazaniu otworu przez R. Kotziana. Pomiary wykonano używając busoli geologicznej Freiberg i taśmy parcianej. 12 października 2013 r. T. Mleczek, D. Cichowska i F. Mleczek (Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki) stwierdzili zawalenie się wejścia do jaskini. Planu nie opracowano.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Tak
Literatura
Klassek G., Mleczek T. 2007 (informacja o inwentaryzacji, długość, lokalizacja); Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych 2016d (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Tomasz Mleczek
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2015
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki otwór
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie