Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Schronisko w Czarownicy
Inne nazwy
Nr inwentarzowy K.Pc-01.28
Region Karpaty
Współrzędne WGS84 λ: 20°57′54,90″, φ: 49°46′28,90″
Gmina Ciężkowice (gm. miejsko-wiejska)
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Rezerwat przyrody "Skamieniałe Miasto"
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu S
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 255
Wysokość względna [m] 10
Głębokość [m] 0
Przewyższenie [m] 0
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
4
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Ciężkowice, w rezerwacie przyrody, Pogórze Ciężkowickie; Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy.
Opis drogi dojścia do otworu
Dojście prowadzi z Ciężkowic niebieskim szlakiem turystycznym. Idziemy nim ok. 1,5 km do położonej nad drogą wojewódzką nr 977 skały Grunwald (obok też parking i bar). Tu opuszczamy szlak i idziemy dalej wspomnianą drogą, mijamy kładkę i wkrótce zauważamy po prawej ambonę przypominającą postać czarownicy (stąd nazwa skałki). Otwór schroniska znajduje się pod okapem u podnóża S ściany. Dojście i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Schronisko tworzy prosty korytarzyk mający 4,0 m długości, w środkowej części ma 1,0 wysokości i 0,5 m szerokości.

Schronisko erozyjno-wietrzeniowe powstałe w piaskowcach ciężkowickich. Dno tworzy gleba.

W całości jest oświetlone światłem dziennym i znajduje się w zasięgu powierzchniowych zmian atmosferycznych. Okresowo może być zalewane przez rzekę Białą.

Pod okapem rośnie trawa i inne rośliny zielne.

W głębi obserwowano pająki.

Historia badań
Historia eksploracji

Schronisko przed 2008 r. nie było wymieniane w literaturze, lecz z pewnością znane jest od dawna.

Historia dokumentacji

Zostało zinwentaryzowane 13 lutego 2008 r. przez T. Mleczka (Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki), J. Płodzienia (Speleoklub Dąbrowa Górnicza) i P. Kozioła (Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie). Pomiary wykonano używając busoli geologicznej Freiberg i taśmy parcianej.

Plan opracował T. Mleczek.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Klassek G., Mleczek T. 2008 (informacja o inwentaryzacji, długość); Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych 2016c (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Tomasz Mleczek
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2015
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki otwór Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie