Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Szczelina przy Lodowej nad Kufą
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.D-06.09
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°50′21,02″, φ: 49°14′39,00″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu N
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1675
Wysokość względna [m] 145
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 3,90
Deniwelacja [m] 3,90
Długość [m]
w tym szacowane [m]
12
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Chochołowska, w północnych stokach Kominiarskiego Wierchu, ponad Doliną Dudową, w grzbiecie nad Kufą. Grzbietem tym przebiega w kierunku N - S wąska grańka skalna. poszukiwany otwór znajduje się nieco na zachód od niej.
Opis drogi dojścia do otworu
Jaskinia znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Z Polany na Stołach nieznakowaną ścieżką wiodącą przez Przełęcz ku Stawku i Załupę docieramy w pobliże charakterystycznej igliczki skalnej. Stąd trawersujemy ponad 500 m tuż nad ścianami Tylkowiańskich Spadów, ku W, odnajdując gubiącą się, niewyraźną perć. Po przekroczeniu grańki w grzbiecie wznoszącym się nad Kufą, trawersujemy jeszcze około 20–30 m, do poszukiwanego otworu. Znajduje się on kilka metrów za otworem Jaskini Lodowej nad Kufą, w rozwartej szczelinie tektonicznej. Dno tej szczeliny wznosi się stromo. Mijamy w niej boczną, również otwartą od góry szczelinę i po długiej na 2 m, płytowej wancie dostajemy się na duży głaz zaklinowany w głównej szczelinie (po 8 m od początku szczeliny). Głaz jest przykryty okapem otworu, jaki tworzy zawalisko stropowe. Dojście łatwe, w górnej części eksponowane, zwiedzanie łatwe.
Opis jaskini

Otwór znajduje się w wysokiej na kilka metrów szczelinie o równoległych ścianach, szerokości 0,8 m. Prowadzi on do wznoszącego się, szczelinowego korytarza o wysokości ponad 2 m, od którego zaraz odchodzi wstecz, nad 1,6-metrowym prożkiem, krótka, zwężająca się szczelina. Na wprost, po 4,5 m główny korytarz zakręca dwukrotnie (zakręt typu zygzak). Przy zakręcie widać krótką odnogę (pochyły kominek). Dalej korytarz biegnie prosto, do góry, wznosi się 2-metrowym progiem (widać pod nim niewielką nyżę) i niebawem zamyka go zawalisko.

Jaskinia powstała na rozwartej szczelinie tektonicznej w wapieniach malmo-neokomu wierchowej serii paraautochtonicznej. Szczelina jest nieco rozmyta, lekko meandruje. Jej ściany są gładkie, nieco zwietrzałe, strop tworzy zawalisko. Dno buduje gruz wapienny z domieszką gleby i duże bloki skalne.

Jaskinia jest wilgotna, wyczuwa się w niej bardzo zimny, silny przewiew. Światło rozproszone sięga do zakrętu.

W otwartej szczelinie przed otworem występują rośliny kwiatowe, mchy i paprocie, pod okapem otworu mchy i nieliczne paprocie. Na ścianach widać porosty.

Faunę reprezentują owady (m.in. motyle Scoliopteryx libatrix, pająki, szare ćmy, muchówki) i znalezione w otworze ślimaki.

Historia badań
Historia eksploracji

Opisywany obiekt znany był wcześniej W.W. Wiśniewskiemu, który w latach 1986-88 poszukiwał jaskiń w masywie Kominiarskiego Wierchu. W wykazie jaskiń tego masywu wymienia on szczelinę i podaje niektóre dane morfometryczne (Wiśniewski,1988).

Historia dokumentacji

Podczas prac nad inwentaryzacją jaskiń tatrzańskich prowadzonych przez PTPNoZ, jej dokumentację sporządziła I. Luty przy współpracy K. Kędrackiej i K. Recielskiego w dniu 16 września 2003 r. Pomiary wykonano przy użyciu busoli i klizymetru Sisteco oraz taśmy parcianej. Fotografie wykonał K. Recielski. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowała I. Luty.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Wiśniewski, W.W. 1988 (wymienia w wykazie jaskiń Kominiarskiego Wierchu, podaje niektóre dane morfometryczne); Jaskinie TPN 2004 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie