Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinie Pawlikowskiego
Inne nazwy Jaskinia Mylna T.E-08.04, Jaskinia Obłazkowa T.E-08.035 Jaskinia Raptawicka T.E-08.03, System Mylna-Obłazkowa
Nr inwentarzowy T-Jaskinie Pawlikowskiego
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°51′41,55″, φ: 49°14′21,83″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa (Lasy Państwowe) | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu
Pozostałe otwory główny - Jaskini Mylnej T.E-08.04, 3 - Jaskini Obłazkowej T.E-08.05, 4 i 5 - Jaskini Raptawickiej T.E-08.03
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.]
Wysokość względna [m]
Głębokość [m] 71,30
Przewyższenie [m] 4,80
Deniwelacja [m] 76,10
Długość [m]
w tym szacowane [m]
2404
Rozciągłość horyzontalna [m] 217
Położenie geograficzne Dolina Kościeliska, masyw Raptawickiej Turni.
Opis drogi dojścia do otworu
Informacje o drodze dojścia zostały zamieszczone przy opisach poszczególnych jaskiń wchodzących w skład systemu Jaskinie Pwlikowskiego.
Opis jaskini

System "Jaskinie Pawlikowskiego" jest określeniem obejmującym 3 jaskinie poznawane niezależnie od siebie i w wyniku eksploracji prowadzonej w ostatnim okresie przez F.Filara wraz z towarzyszami, łączonych ze sobą. Tak więc w rzeczywistości nie istnieje otwór, który można by określić jako otwór tego systemu, a podane współrzędne geograficzne określają położenie głównego otworu Jaskini Mylnej T.E-08.04. Stąd też poniżej znajdują się informacje wspólne dla całego systemu, natomiast dane obejmujące informacje o poszczególnych jaskiniach składających się na ten system (Jaskinia Mylna T.E-08.04, Jaskinia Obłazkowa T.E-08.05 i Jaskinia Raptawicka T.E-08.03) zostały zamieszczone osobno dla każdej z nich. Obejmują one informacje o otworach i topografii danej jaskini, natomiast plan i przekrój zamieszczony jest w postaci załącznika do niniejszego opisu.

Historia badań
Historia eksploracji

Początkowo połączone zostały w jeden system dwie sąsiadujące jaskinie - Mylna i Obłazkowa (vide opis Jaskini Mylnej). Połączenie odkrył zespół F. Filar, M. Parczewski A. Porębski i K. Zaczyński w dniu 15 czerwca 2015 r.

7 lutego 2015 r. F. Filar i M. Parczewski łączą koniec Lewego Korytarza Jaskini Raptawickiej z korytarzykiem nad Kominem Połączeniowym w Jaskini Mylnej.

Historia dokumentacji

W czerwcu 2015 r F.Filar dokonuje pomiarów połączenia Jaskini Mylnej z Obłazkową oraz Jaskini Mylnej z Raptawicką. W tym samym miesiącu B. Chlipała i F. Filar dokonują pomiarów położenia Otworu Głównego Jaskini Raptawickiej względem Otworu Południowego Jaskini Mylnej.
Zestawienie planu systemu wykonał 15.06.2015 r. F. Filar.
Przekrój ciągów głównych systemu zrzutowany na płaszczyznę SN wykonał 15.06.2015 r. F. Filar.
Pomiary wykonano przy użyciu przyrządu DistoX2.

Zamieszczony plan i przekrój systemu opracował F. Filar.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Filip Filar
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2015
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan Podgląd grafiki przekrój
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie