Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Schron w Wyżniej Bramie Chochołowskiej
Inne nazwy Schron w Dudzińcu
Nr inwentarzowy T.D-05.03
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°48′53,52″, φ: 49°14′44,52″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1110
Wysokość względna [m] 85
Głębokość [m] 2
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 2
Długość [m]
w tym szacowane [m]
6
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Chochołowska, ponad Wyżnią Bramą Chochołowską, w północnej grupie skałek zachodniego krańca ramienia Kominiarskiego Wierchu sięgającego do Wyżniej Bramy Chochołowskiej.
Opis drogi dojścia do otworu
Schron znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Doliną Chochołowską podchodzimy do Wyżniej Bramy Chochołowskiej. Po jej minięciu skręcamy w pierwszy żleb w prawym (or.) zboczu doliny, stromo w górę. Początkowo żleb jest bezleśny, wyżej porośnięty młodnikiem, który przechodzi następnie w wysokopienny las. Po około 150 m od drogi u podnóża małej skałki w prawym (or.) zboczu żlebu, natrafiamy na niewielki trójkątny otwór schronu.
Opis jaskini

Schronisko jest wąskim, szczelinowatym korytarzykiem o przekroju trójkątnym rozwiniętym na pęknięciu tektonicznym w wapieniach malmo-neokomu autochtonicznej serii wierchowej. Dno na początku pokryte jest próchnicą, a dalej gruzem skalnym. Ściany są wilgotne, światło dociera do końca. W otworze i tuż za nim występuje roślinność.

Historia badań
Historia eksploracji

Data odkrycia nie jest znana. Mało prawdopodobne by tego obiektu mogła dotyczyć wzmianka w pracy Wrzoska (1933): „na wys. 1220 m na N stoku Dudzieńca o głębokości 8 m”. Mimo zbieżności rozmiarów (8 m) i charakteru obiektu, wysokość i ogólnie podane położenie wskazują raczej na Schron w Dudzińcu lub inne schronisko w jego okolicy. Nie wykluczone więc, że podczas prac terenowych OW PTPNoZ dokonano pierwszego zwiedzenia jaskini. Przyjęto dla niej nazwę"Schron w Dudzińcu" wymienioną po raz pierwszy przez Borowca i in. (1977) w spisie jaskiń do przygotowywanego Atlasu TPN. Opublikowany następnie atlas (Gradziński i in. 1985a) lokalizuje Schron w Dudzińcu w miejscu odpowiadającym mniej więcej położeniu opisywanego tu obiektu, tylko wyżej. Jednak współautor tych opracowań W. W. Wiśniewski (1988 - s. 34) stwierdza, że jest to lokalizacja błędna i dotyczy zupełnie innej jaskini. Wobec powyższego przyjęto zaproponowaną przez Wiśniewskiego(1988) nazwę "Schron w Wyżniej Bramie Chochołowskiej".

Historia dokumentacji

W ramach inwentaryzacji OW PTPNoZ materiały terenowe zebrał M. Kardaś przy współpracy J. Dmochowskiego i J. Mędzy w dniu 17.07.1978 r. Pomiary wykonano busolą geologiczną Meridian i taśmą parcianą. W archiwalnej wersji inwentarza opisany jest pod nazwą "Schron w Dudzińcu". Zaktualizował R.M. Kardaś (2009 r.). 

Plan opracował M. Kardaś.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
TATRY POLSKIE 1984 (lokalizacja pod nazwą "Schron w Dudzińcu"); Wiśniewski, W.W. 1988 (dane morfometryczne za inwentarzem OW PTPNoZ, dyskusja nad nazwą); Jaskinie TPN 1991 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Michał Kardaś
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie