Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Szczelina za Paśnikiem
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.B-24.05
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 20°04′33,10″, φ: 49°16′26,50″
Gmina Poronin (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu SW
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1203
Wysokość względna [m] 170
Głębokość [m] 0,70
Przewyższenie [m] 4,20
Deniwelacja [m] 4,90
Długość [m]
w tym szacowane [m]
7,30
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Tatry Wysokie, Dolina Filipka, SW zbocze Filipczańskiego Wierchu, niedaleko od Niżniej Filipczańskiej Przełęczy.
Opis drogi dojścia do otworu
Jaskinia znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. W Dolinie Filipka, przy wylocie bocznej Doliny Złotej (skręca w nią niebieski szlak prowadzący na Rusinową Polanę) opuszczamy szlak i idziemy drogą leśną prowadzącą dalej dnem Doliny Filipka. Przechodzimy przez most nad Złotym Potokiem i po kilkunastu metrach skręcamy w prawo, przez most nad Filipczańskim Potokiem, w drogę prowadzącą do Żlebu za Skałką. Dochodzimy nią (nie skręcając w żadne odgałęzienie w prawo) na Niżnią Filipczańską Przełęcz, na której stoi paśnik. Od paśnika trawersujemy 40 m ku SE do pierwszych skałek. Przechodzimy pod nimi i wznosimy się kilka metrów stromym żlebkiem do otworu jaskini położonego w obrębie wyraźnego pęknięcia. Jest on widoczny dopiero z bliska. Dojście i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Trójkątny otwór o wymiarach 0,5x0,5 m prowadzi do szczeliny o rozwinięciu NNE–SSW. Za otworem znajduje się niewielkie rozszerzenie, za którym, obok dużej zaklinowanej wanty, możemy się wspiąć w wyższą część szczeliny.

Jaskinia rozwinęła się w jasnoszarych dolomitach triasu środkowego serii reglowej dolnej. Powstała w wyniku procesów tektonicznych. Namulisko w okolicy otworu stanowi gruz zmieszany z humusem, głębiej gruz. Na ścianach występują nacieki grzybkowe.

Mikroklimat jaskini jest silnie uzależniony od warunków atmosferycznych. Przewiewu brak. Światło sięga do pierwszego rozszerzenia.

Fauna i flora nie były badane.

Historia badań
Historia eksploracji

Jaskinię odkrył 23.02.2016 r. F. Filar.

Historia dokumentacji

Dokumentację jaskini oraz pomiar współrzędnych położenia obiektu wykonał 8.05.2016 r. F. Filar.
Pomiary szczeliny wykonano zestawem DistoX2 z PDA. Współrzędne GPS otworu określono za pomocą odbiornika Garmin GPSmap 62s.
Plan opracował F. Filar

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Filar F. 2016b (Opis dojścia, dane morfometryczne, plan i zdjęcie otworu); Filar F. 2016c (informacja o inwentaryzacji).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Filip Filar
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2016
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki otwór Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie