Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Szczelina nad Zimną
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.D-08.19
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°52′04,60″, φ: 49°14′56,24″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu SW
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1156,20
Wysokość względna [m] 160
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
6
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Na prawym orograficznie zboczu Doliny Kościeliskiej, w Organach.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Idziemy dnem Doliny Kościeliskiej, następnie do góry szlakiem wyprowadzającym z południowego otworu Jaskini Mroźnej T.D-08.07. Od tego otworu nieznakowaną percią idziemy na prawo do góry, pod skałami, omijamy otwór Jaskini Zimnej, a następnie wznosimy się niewyraźną percią w górę stromym żlebem, przy jego prawej ścianie. Po kilkudziesięciu metrach dalszą drogę zamykają skały, w których nad 2-metrowym prożkiem (trudny) widoczne są dwa otwory Szczeliny nad Zimną. Dojście (pod prożek) bez trudności, zwiedzanie uciążliwe (ciasno).
Opis jaskini

Oba otwory znajdują się na tej samej wysokości, północny (0,5x0,7 m) jest nieco obszerniejszy od południowego (0,4x0,5 m), oddzielonego małym skalnym filarkiem. Rozciągający się za otworami skalny tunelik po około 6 m zwęża się w ciasną, niemożliwą do przejścia szczelinę.

Schronisko utworzyło się na szczelinie w wapieniach triasu środkowego jednostki Organów (seria wierchowa, płaszczowina Czerwonych Wierchów). Dno szczeliny pokrywa mokre namulisko mulasto-gruzowe.

Światło sięga do końca, z głębi szczeliny wyczuwa się silny przewiew na zewnątrz. Roślinność przyotworowa nie występuje. Licznie występują pająki, komary, muchówki i ślimaki.

Historia badań
Historia eksploracji

Schronisko dotychczas nie notowane w literaturze.

Historia dokumentacji

Zostało znalezione i zlokalizowane ciągiem azymutalno-taśmowym w dniu 28 czerwca 1975 r. w ramach inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ przez J. Grodzickiego przy współpracy M. Burkackiego, M. Żarskiego i P. Żarskiego. Dokumentację sporządził w dniu 13 lipca 1976 r. J. Grodzicki przy współpracy M. Radomyskiej. Pomiary wykonano taśmą parcianą i busolą geologiczną Meridian.
Zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracował Jerzy Grodzicki.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Kropiwnicka, M., Burkacki, M. 1976 (wzmianka o udokumentowaniu); Gradziński, R. i in. 1985a (dane morfometryczne, lokalizacja na mapie); Jaskinie TPN 1993b (plan i opis inwentarzowy). Opracował Jerzy Grodzicki.
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Jerzy Grodzicki
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie