Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Szczelina nad Mostkiem
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.D-08.22
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°51′44,94″, φ: 49°15′02,17″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu SE
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1160
Wysokość względna [m] 175
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 1,70
Deniwelacja [m] 1,70
Długość [m]
w tym szacowane [m]
5
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne W lewym orograficznie zboczu Doliny Kościeliskiej, wysoko nad pierwszym mostkiem za Bramą Kraszewskiego.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Idziemy niebieskim szlakiem wiodącym na Halę na Stołach, do poziomu ok. 1150 m n.p.m. W miejscu, gdzie teren trochę się wypłaszcza, a las jest mniej gęsty, skręcamy na lewo (ku S) i po ok. 30 m dochodzimy do starej ścieżki biegnącej nad stromymi skałami ograniczającymi Żleb nad Mostkiem. Ścieżką tą trawersujemy zbocze. Po kilkudziesięciu metrach skręcamy na prawo do góry, do widocznego ze ścieżki otworu szczeliny. Dojście i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Obszerny, wysoki (ok. 3 m) otwór prowadzi do niewielkiego, szczelinowego schronu o wznoszącym się dnie. Rozwinął się on na szczelinie 135/62° N w wapieniach triasu środkowego jednostki Organów (seria wierchowa, płaszczowina Czerwonych Wierchów). Namulisko tworzy gleba i gruz wapienny, górną, płaską część dna pokrywa ił.

Schron jest suchy i widny. Występują rośliny kwiatowe, a także mchy i porosty.    

Historia badań
Historia eksploracji

Szczelina nie była wzmiankowana w literaturze.

Historia dokumentacji

W ramach inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ, dokumentację jej sporządziła I. Luty, przy współpracy M. Kropiwnickiej i Ł. Małachowskiego w dniu17.08.1979 r. Pomiary wykonano busolą geologiczną Meridian i taśmą parcianą. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowała I. Luty.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Jaskinie TPN 1993a (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie