Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Schron pod Kazalnicą
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.D-08.30
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°51′42,40″, φ: 49°14′47,77″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu SE
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1188
Wysokość względna [m] 180
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 4,80
Deniwelacja [m] 4,80
Długość [m]
w tym szacowane [m]
12
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Na lewym orograficznie zboczu Doliny Kościeliskiej, poniżej Kazalnicy w Stołach.
Opis drogi dojścia do otworu
Schron znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Idziemy szlakiem wiodącym do Hali na Stołach do poziomu ok. 1150 m n.p.m., dalej starą, niewyraźną ścieżką trawersującą zbocze ku południowi. Dochodzimy nią aż pod skałę leżącą tuż pod Kazalnicą w Stołach. W tej skale, nad ścieżką, od strony wielkiego kamienistego żlebu ograniczającego od S Kazalnicę, znajduje się otwór. Dojście i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Otwór, o kształcie prostokątnym, ma ponad 2,5 m szerokości i 4 m wysokości. Prowadzi do obszernego schroniska, które po 5 m, nad 2-metrowym progiem, przechodzi w zwężającą się szczelinę.

Schron powstał na szczelinie w wapieniach dolomitycznych triasu jednostki Organów (seria wierchowa, płaszczowina Czerwonych Wierchów).

Namulisko przy otworze tworzy gleba, głębiej rumosz wapienny oraz kremowy osad rezydualny.

Schron suchy i widny, bez przewiewu.

Przy otworze występują rośliny kwiatowe, głębiej nieco mchu i porosty. Faunę reprezentują muchy, pająki i ślimaki.

Historia badań
Historia eksploracji

Grota znana była od dawna. Podczas inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ jej lokalizację wskazał E. Winiarski.

Historia dokumentacji

Dokumentację, w ramach inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ, w sierpniu 1979 r. sporządziła I. Luty przy współpracy M. Kropiwnickiej. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowała I. Luty.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Jaskinie TPN 1993a (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan i przekrój
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie