Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Schron przed Sową I
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.D-08.32
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°51′53,03″, φ: 49°14′51,95″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NE
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1034
Wysokość względna [m] 44
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 2,70
Deniwelacja [m] 2,70
Długość [m]
w tym szacowane [m]
7,50
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne W lewym orograficznie zboczu Doliny Kościeliskiej, w pasie skałek położonych na północ od Sowy.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Drogą biegnącą doliną docieramy do ścieżki turystycznej sprowadzającej z Jaskini Mroźnej. Tu przeprawiamy się przez potok i stromym, trawiastym żlebem wznosimy się wprost do otworu widocznego z dna doliny (aktualnie, w 2008 r., żleb jest zarośnięty lasem). Otwór znajduje się w skale zamykającej ten żleb, po prawej (or.) jego stronie nad 1-metrowym prożkiem, w pobliżu Schronu przed Sową II. Do żlebu można też dojść niewyraźną ścieżką biegnącą lewym (or.) brzegiem potoku Kościeliskiego, zaczynającą się tuż przed pierwszym mostkiem za Bramą Kraszewskiego. Dojście i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Obszerny otwór o wymiarach 2x1 m prowadzi do wznoszącego się prostego korytarzyka, rozwiniętego na szczelinie w wapieniach dolomitycznych triasu środkowego jednostki Organów (seria wierchowa, płaszczowina Czerwonych Wierchów). Ściany są zwietrzałe, bez nacieków. Dno skaliste, w górnej części pokryte ostrokrawędzistym gruzem autochtonicznym.

Schronisko jest suche i widne, bez przewiewu. W otworze występuje bardzo uboga roślinność w postaci porostów. Faunę reprezentują nieliczne ślimaki.

Historia badań
Historia eksploracji

Schron nie był dotychczas wzmiankowany w literaturze.

Historia dokumentacji

W ramach inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ, dokumentację sporządziły w dniu 8.08.1978 r. E. Głowacka i I. Luty przy współpracy B. Nowickiej i K. Pohoskiego. Pomiary wykonano taśmą parcianą i busolą geologiczną Meridian. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowały E. Głowacka i I. Luty.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Jaskinie TPN 1993a (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie