Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Schron przed Sową II
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.D-08.33
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°51′53,77″, φ: 49°14′56,36″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu SSE
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1032
Wysokość względna [m] 42
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
5
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne W lewym orograficznie zboczu Doliny Kościeliskiej, w pasie skałek położonych na północ od Sowy.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Drogą biegnącą doliną docieramy do ścieżki turystycznej sprowadzającej z Jaskini Mroźnej. Tu przeprawiamy się przez potok i stromym, trawiastym żlebem wznosimy się wprost do otworu widocznego z dna doliny. (Aktualnie, w 2008 r., żleb jest zarośnięty lasem). Otwór znajduje się w lewym (or.) zboczu tego żlebu, w skałce, kilkanaście metrów od jej podnóża, nad 1,5 m trawiastym prożkiem, w pobliżu Schronu przed Sową I (T.D-08.32). Do żlebu można też dojść niewyraźną ścieżką biegnącą lewym (or.) brzegiem potoku Kościeliskiego, zaczynającą się tuż przed pierwszym mostkiem za Bramą Kraszewskiego. Dojście i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Otwór (1,1 m szerokości i 2,1 m wysokości) wiedzie do zwężającego się korytarzyka pięciometrowej długości. Ma on charakter przelotowego tunelu uchodzącego na powierzchnię bardzo wąską szczeliną.

Schron powstał w wapieniach dolomitycznych triasu środkowego jednostki Organów (seria wierchowa, płaszczowina Czerwonych Wierchów). Ściany są zwietrzałe, dno pokryte glebą oraz ostrokrawędzistym gruzem autochtonicznym.

Światło sięga do końca korytarzyka, wilgoć i przewiew zależą od warunków panujących na powierzchni. W całym schronie rozwijają się rośliny kwiatowe, mchy i porosty; przy otworze występują ślimaki, w głębi spotyka się komary.

Historia badań
Historia eksploracji

Schron nie był dotychczas wzmiankowany w literaturze.

Historia dokumentacji

W ramach inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ dokumentację sporządziły 8.08.1978 r. E. Głowacka i I. Luty przy współpracy B. Nowickiej i K. Pohoskiego. Pomiary wykonano taśmą parcianą i busolą geologiczną Meridian. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowały E. Głowacka i I. Luty.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Jaskinie TPN 1993a (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie