Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Szczelina pod Tunelem Pawlikowskiego
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.D-08.51
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°51′59,60″, φ: 49°14′58,91″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu S
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1098
Wysokość względna [m] 115
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
10
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Na prawym orograficznie zboczu Doliny Kościeliskiej, na zboczach Organów, w żlebie, w którym znajduje się południowy otwór Jaskini Mroźnej T.D-08.07
Opis drogi dojścia do otworu
Jaskinia znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Ze ścieżki turystycznej przed południowym otworem Jaskini Mroźnej schodzimy kilkadziesiąt metrów pod prawą orograficznie ścianą żlebu. Widać w niej w szczelinie, nad progiem, otwór Dziury między Żleby, zwanej też Tunelem Pawlikowskiego T.D-08.06. Otwór opisywanej szczeliny położony jest 4 m niżej, u podstawy ściany. Dojście i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Otwór ma wymiary 0,5 m szerokości i 2,5 m wysokości. Prowadzi do ciasnego, szczelinowego korytarza, który biegnie na północ, a następnie skręca ku NE. Po 10 m staje się zbyt wąski do przejścia.

Jaskinia rozwinęła się w wapieniach triasu środkowego jednostki Organów (seria wierchowa, płaszczyzna Czerwonych Wierchów) na tej samej szczelinie, co wyżej leżąca Dziura między Żleby T.D-08.06. Na ścianach widać formy erozyjne. Występują też dobrze rozwinięte nacieki grzybkowe. Namulisko buduje glina z domieszką drobnego gruzu wapiennego. W kilku miejscach utworzyły się błotne lejki, znaleziono również kości niewielkich zwierząt (gryzoni ?).

Szczelina jest wilgotna, woda kapie ze stropu. Światło dociera do około 5 m w głąb. W korytarzu wyczuwa się lekki przewiew.

Przy otworze występują rośliny kwiatowe (głównie trawy) oraz mchy i porosty. We wnętrzu można spotkać ćmy, chruściki oraz inne owady.

Historia badań
Historia eksploracji

Jaskinia znana była od dawna. Wiosną 1934 r. zwiedzał ją S. Zwoliński wraz z J. Zahorskim. Do 1993 r. brak o niej wzmianek mimo tak bliskiego położenia doskonale znanej Jaskini Mroźnej.

Historia dokumentacji

W ramach inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ dokumentację szczeliny sporządziła w dniu 17 lipca 1992 r. I. Luty przy współpracy T. Mardala. Pomiary wykonano taśmą parcianą i busolą geologiczną Meridian. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowała I. Luty.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Zwoliński, S. 1993 (wzmianka o zwiedzaniu); Jaskinie TPN 1993b (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie