Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Wąska Szczelina
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.D-08.53
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°51′58,22″, φ: 49°15′00,61″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu SW
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1100
Wysokość względna [m] 115
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
5,50
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Na prawym orograficznie zboczu Doliny Kościeliskiej, na zboczach Organów, w żlebie odchodzącym za Bramą Kraszewskiego, za pierwszym mostkiem, patrząc w górę doliny. Żleb ten rozgałęzia się na dwie odnogi. Szczelina leży w prawej orograficznie ścianie północnego odgałęzienia.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Dnem doliny docieramy do pierwszego mostka za Bramą Kraszewskiego. Dalej, po około 120 m marszu drogą, skręcamy do niewybitnego żlebu wciętego w strome, porośnięte lasem zbocze. Podchodzimy nim pod skałki ukryte w lesie. Pod nimi trawersem wracamy nieco w kierunku ujścia doliny i niebawem trafiamy na zachód, który wyprowadza nas nad ten niewysoki pas skałek, do płytkiego żlebu. Omijamy południową odnogę żlebu oraz niewielką skałkę, w której widać otwór Schronu pod Jaskinią Goryckiego T.D-08.20. Za tą skałką idziemy do góry północnym odgałęzieniem żlebu, aż w jego prawej orograficznie ścianie, nad półką, zauważamy otwór wąskiej szczeliny położonej nad niewielkim (1,7 m) progiem, pod okapem. Prowadzi do niego stroma, trawiasta półka. Dojście łatwe, zwiedzanie uciążliwe (ciasno).
Opis jaskini

Trójkątny otwór ma 0,8 m szerokości i 1,5 m wysokości. Wiedzie do niezwykle ciasnego (z miejscem 0,23 m szerokości), szczelinowego korytarzyka, przy końcu rozdzielonego na dwie krótkie odnogi (prawa z dużym, odpękniętym głazem).

Grotka rozwinęła się na dwóch ukośnych w stosunku do siebie szczelinach w wapieniach triasu (?) jednostki Organów (seria wierchowa, płaszczowina Czerwonych Wierchów). Na ścianach, tylko nieznacznie rozmytych, występują drobne nacieki grzybkowe. Namulisko tworzy brązowa glina, tuż przy otworze z domieszką gleby.

Grota jest wilgotna. Światło pośrednie sięga do końca. Przewiewu nie wyczuwa się. W otworze widać porosty oraz nieco trawy. Obecności fauny nie stwierdzono.

Historia badań
Historia eksploracji

Wąska Szczelina zapewne znana była S. Zwolińskiemu, który w 1934 r. wraz z towarzyszem dokładnie penetrował żleb. Prawdopodobnie ze względu na małe rozmiary dotychczas nie wzmiankowano o niej w literaturze.

Historia dokumentacji

Podczas inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich PTPNoZ otwór znalazła 27 lipca 1992 r. M. Kapełuś. Dokumentację szczeliny sporządziła następnego dnia I. Luty przy współpracy M. Kapełuś. Pomiary wykonano taśmą parcianą i busolą geologiczną Meridian. Fotografię otworu wykonała I. Luty. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowała I. Luty.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Zwoliński, S. 1993 (wzmianka o znalezieniu drobnych nisz podczas penetracji żlebu, może dotyczyć opisywanego obiektu); Jaskinie TPN 1993b (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie