Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Schron przy Naciekowej
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.D-08.54
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°52′06,29″, φ: 49°14′58,33″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu SW
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1199
Wysokość względna [m] 199
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
11
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Na prawym orograficznie zboczu Doliny Kościeliskiej. w podszczytowych skałkach Organów, około 70 m powyżej otworu Jaskini Zimnej (T.D – 08.08).
Opis drogi dojścia do otworu
Schron znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Z dna doliny ścieżką turystyczną do południowego otworu Jaskini Mroźnej (T.D-08.07). Stąd percią obok otworu Jaskini Zimnej w górę, do skalnej ostrogi nad otworem tej jaskini. Tu opuszczamy perć, kierując się na lewą stronę ostrogi i podchodząc około 10 m w górę, aby następnie po przetrawersowaniu kilku metrów stanąć nad 6 m progiem (przydatna lina, szczególnie zimą). Po zejściu progiem i przetrawersowaniu płytkiego, stromego żlebiku, kierujemy się w górę pod widoczną z daleka ścianę, spod której idziemy w prawo w górę do skalnej nyży, naprzeciw której znajduje się otwór Jaskini Naciekowej. Tuż obok jej górnego otworu znajdują się dwie wąskie szczeliny prowadzące do naszego schronu.
Opis jaskini

Dwie wąskie szczeliny łączą się  zaraz w krótki korytarzyk rozwinięty na szczelinie w wapieniach malmo-neokomu jednostki Organów (seria wierchowa, płaszczowina Czerwonych Wierchów). Rozwinięcie jaskini wyraźnie wskazuje, że jest to fragment systemu Naciekowej, obecnie oddzielony od niej w wyniku zamulenia.

Historia badań
Historia eksploracji

Schron umieszczony został na pierwszym planie Jaskini Naciekowej i wspomniany przez J. Rudnickiego (1959) jako "jeden ze znanych od dawna schronów". W notatkach S. Zwolińskiego (1993) nie był odnotowany.

Historia dokumentacji

Niniejszy opis sporządzono na podstawie dokumentacji Jaskini Naciekowej, bez zwiedzania schroniska. Zaktualizował R.M. Kardaś (2009 r.).
Plan wg zestawienia K. Dudzińskiego (1985).

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Rudnicki, J. 1959 (plan i wzmianka w dokumentacji J. Naciekowej); Dudziński, K. 1985 (j.w.); Jaskinie TPN, 1993b (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Rafał M. Kardaś
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie