Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Szczelina z Mostkiem
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.D-08.62
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°52′08,19″, φ: 49°14′48,54″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NW
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1218
Wysokość względna [m] 225
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 6,80
Deniwelacja [m] 6,80
Długość [m]
w tym szacowane [m]
9,50
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Na prawym orograficznie zboczu Doliny Kościeliskiej, w Organach, na południe od Zamczyska.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Idziemy drogą wiodącą dnem doliny do pierwszego, wyraźnego żlebu odchodzącego około 200 m za odgałęzieniem szlaku sprowadzającego z Jaskini Mroźnej. Żlebem tym czasami spływa mała struga wody. Idziemy nim do góry, pokonując łatwy, lecz śliski próg w dolnym pasie skał. Wyżej przecinamy niewyraźną perć trawersującą zbocze i wznosimy się żlebem pod następne skały, które w końcu zamykają go. Nieco przed zakończeniem żlebu, trawersujemy kilkadziesiąt metrów na prawo (ku S), do góry i pod murem skalnym odnajdujemy otwór Jaskini pod Murem T.D-08.56. Stąd idziemy ku S, pod skałami. Za nimi skręcamy na lewo, do góry i po kilkudziesięciu metrach docieramy do przełączki, za którą przedostajemy się wąską półką pod zwalonymi drzewami. Kilkadziesiąt metrów dalej widać po prawej stronie dwie nyże. Dolna – to Nyża z Dzięglem. Stąd wspinamy się kruchym około 3-metrowym progiem (trudności II) i dalej bardzo stromym, trawiastym upłazem pod ścianę, do poszukiwanego otworu. Znajduje się on 18 m powyżej Nyży z Dzięglem T.D-08.61. Można w ten rejon dojść od strony Zamczyska: trawersujemy zbocze na południe. Na przełączce, za pierwszym żlebem, odnajdujemy perć, którą schodzimy w pobliże otworu Nyży z Dzięglem. Dojście dość trudne, eksponowane, zwiedzanie łatwe.
Opis jaskini

Wysoki (około 7 m), pochylony otwór prowadzi do szczelinowej nyży, o stromym, wznoszącym się dnie. Spiętrza się ono kilkoma niewielkimi progami, a wysoko nad pierwszym z nich widać mały mostek skalny.

Nyża powstała na szczelinie 120°/65°N w wapieniach triasu środkowego jednostki Organów (seria wierchowa, płaszczowina Czerwonych Wierchów). Ściany są niezwykle kruche, pokryte gęstą siecią spękań kliważowych. Namulisko tworzy głównie osad rezydualny oraz wapienny gruz, a przy otworze – nieco gleby.

Szczelina jest sucha, widna, bez przewiewu. W otworze rozwija się roślinność kwiatowa, głębiej występują paprocie, porosty, mchy, wątrobowce i glony. Faunę reprezentują ślimaki i owady.

Historia badań
Historia eksploracji

Nyża zapewne była znana od dawna, jednak brak o niej wzmianek w literaturze.

Historia dokumentacji

W trakcie inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ dokumentację sporządziła w dniu 20 sierpnia 1993 r. I. Luty przy współpracy E. Szczęsny i T. Mardala. Pomiary wykonano taśmą parcianą i busolą geologiczną Meridian. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowała I. Luty.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Jaskinie TPN 1993b (plan, przekrój i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan i przekrój
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie