Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Podwójna Szczelina
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.D-10.09
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°53′41,50″, φ: 49°14′50,67″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NNE
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1270
Wysokość względna [m] 120
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 4,50
Deniwelacja [m] 4,50
Długość [m]
w tym szacowane [m]
10
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne W lewym orograficznie zboczu Doliny Miętusiej, w prawym (or.) stoku Wołowego Żlebu.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Z Wyżniej Równi Miętusiej podchodzimy Wołowym Żlebem około 150 m, następnie skręcamy na lewo i idziemy przecinką przez las, aż pod pas skałek. Niewyraźna perć wyprowadza nas w pobliże żlebu przecinającego te skałki (w sąsiedztwie Dziury nad Wantulami III T.D-10.8). Podchodzimy tym stromym żlebem około 50 metrów, aż do poszukiwanego otworu, położonego po prawej (or.) jego stronie. Dojście i zwiedzanie łatwe.
Opis jaskini

Otwór jest rozwinięty na pochyłej szczelinie ma 2,2 m szerokości i około 5,5 m wysokości. Prowadzi do płytkiej, wstępnej nyży, z której odchodzą w głąb skały dwa krótkie, ślepo zakończone korytarzyki: dolny – poziomy, rozwinięty wzdłuż SE ściany nyży; górny – nad 1,5-metrowym prożkiem, wznoszący się stromo na wyższym poziomie szczeliny.

Schronisko rozwinęło się na szczelinie w wapieniach malmo-neokomu (seria wierchowa, fałd Czerwonych Wierchów). Ściany są nieco zwietrzałe. Dno buduje namulisko gliniaste, drobny gruz wapienny, a we wstępnej nyży – gleba.

Szczelina jest wilgotna, bez przewiewu. Światło sięga do końca. W otworze występują rośliny kwiatowe, paprocie oraz mchy, glony i porosty. W głębi zauważono pająki (skupienie w górnym korytarzyku) oraz muchy i inne owady, a w nyży – ślimaki.

Historia badań
Historia eksploracji

O opisywanym obiekcie brak wzmianek w literaturze speleologicznej.

Historia dokumentacji

Podczas prac nad inwentaryzacją jaskiń tatrzańskich prowadzonych przez OW PTPNoZ, dokumentację szczeliny sporządziła I. Luty przy współpracy B. Zalewskiego we wrześniu 2002 r. Pomiary wykonano przy użyciu busoli i klizymetru Suunto oraz taśmy parcianej.
Plan opracowała I. Luty.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Jaskinie TPN 2004 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie