Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Dziura z Gawrą
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.D-18.08
Region Tatry
Współrzędne WGS84
Gmina Zakopane (gm. miejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NE
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1570
Wysokość względna [m] 270
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
7
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Ze względu na konieczność ochrony wieloletniego miejsca gawrowania niedźwiedzia brunatnego dokładny opis położenia i dojścia nie może być opublikowany. Dane te wraz ze współrzędnymi topograficznymi dostępne są w archiwum Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zwiedzanie łatwe.
Opis drogi dojścia do otworu
Opis jaskini

Szeroki na 1,5 m i wysoki na 1 m otwór prowadzi do 7-metrowego, stopniowo zwężającego się korytarzyka. Po 5 m od otworu znajduje się 0,5 m prożek skalny, za którym korytarz zwęża się do szerokości 30 cm i wysokości 40 cm. Namulisko stanowi gleba, za prożkiem dno skalne. Od 1,3 m od otworu, aż do skalnego prożku, na dnie, całą szerokość jaskini wypełnia niedźwiedzi barłóg.

Jaskinia powstała na szczelinie w wapieniach malmu i neokomu płaszczowiny reglowej górnej.

Klimat obiektu uzależniony jest od warunków atmosferycznych. Światło rozproszone sięga do końca.

Flory nie badano. Wewnątrz, w chwili odkrycia stwierdzono świeże ślady gawrowania niedźwiedzia Ursus arctos (barłóg z sierści, mchów, traw i drobnych gałązek świerkowych oraz odchody). Wyślizgane i wypolerowane ściany w przewężeniach, mogą świadczyć o wieloletnim charakterze gawry. W 2007 r. udokumentowano kolejny przypadek gawrowania niedźwiedzia w tej jaskini.

Historia badań
Historia eksploracji

Jaskinia została wstępnie zlokalizowana w wyniku tropienia niedźwiedzia przeprowadzonego w dniu 14 listopada 2001 r. Po opuszczeniu gawry przez niedźwiedzia, w dniu 7 maja 2002 r. odnaleziono otwór i dokonano zwiedzania jaskini.

Historia dokumentacji

Dokumentację sporządził Tomasz Zwijacz-Kozica 9 maja 2002 r. przy współpracy Jana Polaka. Zaktualizował T. Zwijacz-Kozica (2009 r.).
Plan opracował T. Zwijacz-Kozica.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Jaskinie TPN 2004 (plan i opis inwentarzowy); Zięba F., Zwijacz-Kozica, T. 2005 (opis niedźwiedziej gawry, zdjęcia otworu i wnętrza jaskini); Zwijacz-Kozica, T., Zięba F. 2007 (wzmianka o gawrowaniu niedźwiedzia).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Tomasz Zwijacz-Kozica
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan i przekrój
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie