Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Schronisko pod Dziobem III
Inne nazwy Schronisko X
Nr inwentarzowy T.E-05.04
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°49′27,12″, φ: 49°14′30,94″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu WSW
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1655
Wysokość względna [m] 555
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 0
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
6,50
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Chochołowska, Dolna Iwaniacka, w skałach zachodniej części Kominiarskiego Wierchu w górnej części Szerokiego Żlebu.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Szlakiem prowadzącym z Doliny Chochołowskiej na Iwaniacką Przełęcz dochodzimy do Polany Iwanówka. Stąd podchodzimy ku północnemu wschodowi w górę dnem Szerokiego Żlebu. Górną część żlebu zamyka grupa skał, która stanowi jednocześnie krawędź szczytowego plateau Kominiarskiego Wierchu od strony południowo zachodniej. Schron Pod Dziobem I T.E-05.02 znajduje się u podstawy charakterystycznej skały z okapem w kształcie dziobu zlokalizowanej w linii osi Szerokiego Żlebu. Schron Pod Dziobem III znajduje się 20 m. na północny zachód od Schronu Pod Dziobem I. Dojście z zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Otwór schronu ma wysokość 2,1 m i podstawę 1,8 m. Jego lewa część, za którą znajduje się niewielka wnęka jest niższa i osiąga 1,2. Za wyższą częścią otworu zaczyna się szczelinowy korytarz o długości 4,5 m i szerokości 0,8 m kończący się ślepo.

Schron rozwinięty jest w obrębie wapieni triasu środkowego serii paraautochtonicznej. Jest obiektem krasowym obecnie modelowanym przez proces wietrzenie mechanicznego w strefie wymarzania. Ściany obiektu są zwietrzałe. Spąg tworzy autochtoniczny gruz skalny, a w otworze znajduje się humus.

Obiekt w partii przyotworowej jest jasny, tylko do końca korytarzyka dociera światło rozproszone. Schron jest suchy, a jego mikroklimat uzależniony od warunków atmosferycznych. W otworze występuje roślinność w postaci: porostów, mchów, paproci i roślin kwiatowych. Obserwacje fauny nie były prowadzone.

Historia badań
Historia eksploracji

Ze względu na położenie schron musiał być znany od dawna. W czerwcu 1986 roku schron zwiedził W.W. Wiśniewski nadając mu nazwę Schron X i sporządzając jego plan.

Historia dokumentacji

Obecną dokumentację obiektu sporządzili 1 września 2003 r. A. Gajewska i K. Recielski. Pomiary wykonano busolą Sisteco i taśmą parcianą. Zaktualizował K. Recielski (2009 r.).
Plan opracował K. Recielski.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Wiśniewski, W.W. 1988 (plan); Jaskinie TPN 2004 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Krzysztof Recielski
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie