Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia w Kosówkach
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.E-06.02
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°50′29,24″, φ: 49°14′32,25″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu ku górze
Pozostałe otwory 2 - ku SW
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1760
Wysokość względna [m] 720
Głębokość [m] 6,50
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 6,50
Długość [m]
w tym szacowane [m]
20
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Kościeliska, w Kominiarskim Wierchu, w pobliżu grani prowadzącej w kierunku Raptawickiej Turni, nad Doliną Smytnią.
Opis drogi dojścia do otworu
Jaskinia znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Z Hali na Stołach idziemy ścieżką wiodącą przez przełęcz ku Stawku i Załupę na Kominiarski Wierch. Nad Załupą, poniżej odpękniętego bloku (oglądany od dołu ma kształt mnicha) trawersujemy w prawo (na zachód) i nieco w górę śladami perci pod pas skałek z bardzo wyraźną, prawie poziomą szczeliną, o długości kilkudziesięciu metrów. W skałkach – tych, u ich podnóża widoczny jest duży otwór, którym zaczyna się jaskinia Suchy Biwak. Od jaskini Suchy Biwak trawersujemy na zachód nieco się obniżając i przekraczamy żeberko na stoku. Następnie podchodzimy w kierunku grani,mając po lewej skałki. Mijamy otwór Lejowej Szczeliny i podążając w górę, pod koniec nieco w prawo, osiągamy grań w rejonie jej niewielkiego obniżenia, gdzie natrafiamy na otwór jaskini. Można też dotrzeć do niej ze szczytu Kominiarskiego Wierchu, schodząc ściśle granią. Po około 400 m mijamy szczelinę przecinającą grań poprzecznie i kilka metrów dalej trafiamy na otwór jaskini Jaskini Skośnej (T.E-06.01, Dolina Lejowa), zorientowany równolegle do grani. Szukany otwór ukryty jest w kosówkach, około 20 m na wschód od kilka metrów poniżej grani. Dojście i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Otwór stanowi szczelinowata studzienka o szerokości ok. 1 m, rozwinięta w dwóch prawie prostopadłych do siebie kierunkach. W części o rozciągłości SW–NE dno znajduje się płycej (ok. 1,3 m). Szczelina studzienki przedłuża się w kierunku NE 2-metrowym korytarzykiem powstałym na szczelinie z lustrem tektonicznym na ścianie, nachylonej ku SE pod kątem 55°. Schodząc dalsze 2 m osiągamy niższy poziom dna wejściowej studzienki w jej zachodnim odgałęzieniu. Znajduje się tu niewielka salka mająca połączenie z powierzchnią drugim, ciasnym otworem i niewielkim okienkiem. Z salki, ponad ślepą studzienką przedostajemy się do wąskiego korytarzyka, którego strop tworzą zaklinowane wanty. Przez prożek 1,1 m opuszczamy się do najniższej części jaskini – krótkiego, niskiego lecz dość szerokiego (1,5 m) korytarzyka, nazwanego przez odkrywców Jupiterową Salką.

Jaskinia powstała na szczelinach tektonicznych w kompleksie wapieni i dolomitów triasu środkowego autochtonicznej serii wierchowej. Namulisko stanowi miejscowy rumosz wapienny i głazy.

Jaskinia jest sucha, światło sięga do prożka 1,1 m. Przewiewu nie zaobserwowano.

Roślinność występuje tylko przy otworze, fauny nie zaobserwowano.

Historia badań
Historia eksploracji

Jaskinia została odkryta jesienią 1965 r. przez członków Sekcji Grotołazów AKT Poznań. Opis jaskini opublikował Rösler (1967).

Historia dokumentacji

Dokumentacja jaskini została sporządzona 14.07.1976 r. w ramach inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ przez R.M. Kardasia przy współpracy M. Burkackiego i M. Kardasia. Pomiary wykonano taśmą parcianą i busolą geologiczną Meridian. Zaktualizował R.M. Kardaś (2009 r.).
Plan opracował R.M. Kardaś.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Rösler, A. 1967 (opis); TATRY POLSKIE 1984 (lokalizacja na mapie); Jaskinie TPN 1993a (plan, przekrój i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Rafał M. Kardaś
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan i przekrój
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie