Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Szczelina w Smytniej
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.E-07.10
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°50′43,42″, φ: 49°14′09,34″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NNE
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1370
Wysokość względna [m] 310
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 2,40
Deniwelacja [m] 2,40
Długość [m]
w tym szacowane [m]
7
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Kościeliska, w prawym orograficznie zboczu Doliny Smytniej.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Podchodząc dnem Doliny Smytniej skręcamy na lewo w pierwszy wyraźny żleb z piargiem, wolny od kosówki, pod skałki. Otwór znajdujący się w szczelinie tektonicznej widać już z dna doliny. Dojście i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Otwór ma kształt trójkąta o wymiarach 1,5 m szerokości i 3 m wysokości. Za nim, zwężającą się szczeliną o pochyłym dnie dochodzimy do niewielkiej zawaliskowej komory.

Schronisko rozwinęło się w wapieniach triasu środkowego wierchowej serii paraautochtonicznej. Ściany są zwietrzałe, bez nacieków. Dno pokrywa gruz wapienny i w znacznej części gleba.

Szczelina jest sucha, światło dociera do końca. Przewiew niewyczuwalny. Do 4 m występują rośliny kwiatowe, głównie trawy. Faunę reprezentują ślimaki, ćmy i pająki.

Historia badań
Historia eksploracji

W literaturze brak wcześniejszych wzmianek o tej grocie.

Historia dokumentacji

 Dokumentacja została sporządzona w ramach inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ w dniu 24.07.1977 r. przez I. Luty przy współpracy M. Kardasia i A. Oleckiej. Pomiary wykonano taśmą parcianą i busolą geologiczną Meridian. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowała I. Luty.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
TATRY POLSKIE 1984 (lokalizacja na mapie) Wiśniewski, W.W. 1988 (dane morfometryczne); Jaskinie TPN, 1993a (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie