Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Schron nad Lejową
Inne nazwy Dziura z Blokiem
Nr inwentarzowy T.E-07.12
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°50′32,15″, φ: 49°14′34,80″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu N
Pozostałe otwory 2 - ku NE, 1742 m n.p.m.
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1745
Wysokość względna [m] 635
Głębokość [m] 2,50
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 2,50
Długość [m]
w tym szacowane [m]
14
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne W północnym zboczu Kominiarskiego Wierchu, nad Doliną Lejową.
Opis drogi dojścia do otworu
Schron znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Idąc ze szczytu Kominiarskiego Wierchu granią jak do Jaskini Skośnej (T.E-06.01) dochodzimy do ostatniego pasma skałek pod granią. Trawersujemy pod nimi w lewo (na wschód) kilkadziesiąt metrów trawiastym zachodem. Dojście i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Schron ma dwa otwory: niski i szeroki otwór dolny (szerokość 4 m i wysokość 1 m) oraz leżący nad nim, 2,5 m wyżej, duży otwór górny. Dolne piętro schronu stanowi krótki, niski i szeroki korytarzyk odchodzący z prawej części otworu. Z lewej strony, niskim przełazem pod mostem skalnym dostajemy się do wyżej położonej części schronu, która jest sporą salką z niewielką nyżą w ścianie. Z salki tej górnym otworem wchodzimy na szeroką półkę. Półką tą można wytrawersować na zbocze.

Schron rozwinięty jest w obrębie kompleksu wapieni i dolomitów triasu środkowego paraautochtonicznej serii wierchowej. Nacieków brak. Namulisko stanowi gruz i gleba, miejscami niewielkie głazy.

Schron wilgotny, woda kapie ze stropu. W całości oświetlony. W całym schronie występuje zielona. Faunę reprezentują ślimaki.

Historia badań
Historia eksploracji

Schronisko w literaturze dotychczas nie było wzmiankowane, chociaż zapewne znane już dawniej (mogło być zwiedzane podczas poszukiwań prowadzonych w latach 1965-1966 przez grotołazów poznańskich).

Historia dokumentacji

W ramach inwentaryzacji jaskiń OW PTPNoZ materiały terenowe zebrali R. i R. M. Kardasiowie przy współpracy M. Różyczki w dniu 16.07.1977 r. Pomiary wykonano przy pomocy busoli geologicznej Meridian i taśmy parcianej. Na ich podstawie zlokalizowano schron na mapie "Tatry Polskie". W oparciu o archiwalną wersję niniejszego inwentarza wymienia je Wiśniewski (1988), podając też drugą nazwę. Zaktualizował R.M. Kardaś (2009 r.).
Plan opracował R. M. Kardaś.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
TATRY POLSKIE 1984 (lokalizacja na mapie - bez podania nazwy); Wiśniewski, W. W. 1988 (dane morfometryczne); Jaskinie TPN 1991 (plan, przekrój i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Regina Kardaś
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan i przekrój
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie