Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Nisza Zachodnia
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.E-07.19
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°51′01,49″, φ: 49°14′33,87″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NE
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1377
Wysokość względna [m] 355
Głębokość [m] 1,20
Przewyższenie [m] 0,80
Deniwelacja [m] 2
Długość [m]
w tym szacowane [m]
7
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Kościeliska, u podnóża skalnych ścian północnego zbocza Kominiarskiego Wierchu, od strony Hali Pisanej.
Opis drogi dojścia do otworu
Schronisko znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Żlebem Żeleźniak dochodzimy do charakterystycznej Zawieszonej Skały. Percią przebiegającą przez przechód za skałą wychodzimy na piarżyste, porośnięte zbocze u podnóża skał, mijamy otwory Szczeliny przy Zawieszonej Skale II (T.E-07.18) i po ok. 50 m trawersu znajdujemy w płytkim zakolu ścian szeroki, niski (ok. 1 m) otwór. Dojście i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Jest to niskie, obszerne schronisko o płaskim dnie. Rozwinęło się na międzywarstwowej szczelinie w obrębie wapieni malmo-neokomu autochtonicznej serii wierchowej. Dno w głębi tworzy rumosz skalny i glina, przy otworze gleba z ostrokrawędzistym gruzem. Widać wyraźne ślady biwakowania.

W końcowej części schroniska kapie woda, we wstępnej jest dość sucho. Światło sięga do końca.

Przy otworze występują rośliny kwiatowe i paprocie, w głębi paprocie i mchy. Na prawej ścianie zaobserwowano zieloną, galaretowatą masę (śluzowce?).

Historia badań
Historia eksploracji

Po raz pierwszy lokalizację i sytuację geologiczną schroniska podał F. Rabowski (1959), który znalazł obie Nisze w trakcie badań geologicznych w okresie międzywojennym. Nie wykluczone jednak, że ze względu na swe położenie było znane wcześniej juhasom i górnikom.

Historia dokumentacji

Dokumentację 6.07.1979 r. w ramach inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ sporządzili M. i R.M. Kardasiowie. Pomiary wykonano taśmą parcianą, busolą geologiczną Meridian oraz klinometrem Freiberg. Zaktualizował R.M. Kardaś (2009 r.).
Plan opracował M. Kardaś.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Rabowski, F. 1959 (lokalizacja, sytuacja geologiczna); TATRY POLSKIE 1984 (lokalizacja na mapie); Jaskinie TPN 1993a (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Michał Kardaś
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie