Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Schron przy Troistej II
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.E-06.05
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°50′05,73″, φ: 49°14′24,66″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu N
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1755
Wysokość względna [m] 655
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 2
Deniwelacja [m] 2
Długość [m]
w tym szacowane [m]
6
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Chochołowska, w południowym zboczu Kominiarskiego Wierchu, w skałce podszczytowej.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Od zamkniętego aktualnie szlaku wiodącego z Przełęczy Iwaniackiej na szczyt Kominiarskiego Wierchu trawersujemy w kierunku zachodnim, pod widoczną z daleka skałkę podszczytową. U podnóża skałki, od strony Iwaniackiego Żlebu, widać duży, szeroki otwór Troistej. Poszukiwany schron znajduje się kilkanaście metrów na E od tego otworu, za zakrętem skałki, w jej zacięciu. Dojście i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Podchodzimy kilka metrów do góry szczeliną, której strop tworzy okap. Szczelina zakończona jest mytą komorą (2,5 m długości), o płaskim dnie pokrytym gliną i drobnymi okruchami wapienia. Szaty naciekowej brak.

Schronisko powstało w wapieniach triasu środkowego wierchowej serii paraautochtonicznej.
Jest suche i widne. W szczelinie, której dno pokrywa gleba, występuje bujna roślinność. Występowania fauny nie zaobserwowano.

Historia badań
Historia eksploracji

Schronisko mogło być znane odkrywcom Jaskini Troistej, lecz ze względu na małe rozmiary nie wzmiankowane.

Historia dokumentacji

W ramach inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ materiały terenowe zebrała I. Luty przy współpracy M. Kardasia i A. Oleckiej w dniu 24.07.1977 r. Pomiary wykonano busolą geologiczną Meridian i taśmą parcianą. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowała I. Luty.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Jaskinie TPN 1991 (plan, przekrój i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan i przekrój
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie