Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Lejowa Szczelina
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.E-06.07
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°50′28,92″, φ: 49°14′35,09″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu W
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1730
Wysokość względna [m] 620
Głębokość [m] 2,50
Przewyższenie [m] 1
Deniwelacja [m] 3,50
Długość [m]
w tym szacowane [m]
7,50
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Lejowa, w północnym zboczu Kominiarskiego Wierchu, nad Doliną Lejową.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Od jaskini Suchy Biwak (T.E-07.02) trawersujemy w prawo (na W) nieco się obniżając, a po przejściu przez żeberko wznosimy się mając po lewej skałki (jak do Jaskini Skośnej – T.E-06.01). Dochodzimy do przedostatnich skałek przed granią. W nich widoczna jest ciemna szczelina nad niewielkim, porośniętym mchami prożkiem. Dojście i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Otwór stanowi pionowa szczelina (wysokość 1,8 m, szerokość 0,4 m). Za nim dno szczeliny początkowo opada (prożek z zaklinowanych want), a następnie wznosi się do miejsca, gdzie korytarz zasypany jest gruzem. Strop stanowią zaklinowane wanty, które w środkowej części tworzą mostek. Nad mostkiem istnieje ciasne połączenie (szczeliny między wantami) z położonym wyżej otworem, niedostępne dla człowieka. Na ścianie górnego otworu znajduje się lustro tektoniczne. Nacieków brak.

Obiekt jest szczeliną tektoniczną w wapienno-dolomitowych utworach triasu środkowego paraautochtonicznej serii wierchowej. Namulisko stanowią gruz i głazy.

Szczelina jest wilgotna, woda kapie ze stropu. W najniższym miejscu latem zalega lód i śnieg, którego ilość jest zmienna (obserwacje dwukrotne: 14.07.1976 r. i 16.07.1977 r. ).

Światło sięga do końca. Roślinność zielona występuje w okolicach otworu, (głównie mchy).

Faunę reprezentują muchy.
Historia badań
Historia eksploracji

Szczelina nie była dotychczas wzmiankowana w literaturze, musiała być jednak dostrzeżona podczas prowadzonych w tym rejonie poszukiwań w latach 1965-66.

Historia dokumentacji

W ramach prac inwentaryzacyjnych OW PTPNoZ w dniu 14.07.1976 . została zwiedzona przez R.M. Kardasia, a w dniu 16. 07. 1977 r. R. i R. M. Kardasiowie przy współpracy M. Różyczki wykonali jej dokumentację. Pomiary wykonano busolą geologiczną Meridian i taśmą parcianą i w oparciu o powyższe pomiary zlokalizowano na mapie Tatry Polskie (1984). Dane zaktualizował R.M. Kardaś (2009).
Plan opracował R. M. Kardaś.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
TATRY POLSKIE 1984 (lokalizacja na mapie); Jaskinie TPN 1991 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Regina Kardaś
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan i przekrój
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie