Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Szczelina w Uwozisku
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.E-07.48
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°51′19,56″, φ: 49°14′09,15″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu W
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1230
Wysokość względna [m] 110
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 0
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
6,50
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Kościeliska, w lewym orograficznie zboczu Doliny Smytniej (lewy or. stok Doliny Kościeliskiej), w dużym bloku skalnym na Uwozisku (gdzie odpęknięte bloki uwiozło w dół po stromym stoku).
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Doliną Kościeliską docieramy do mostka położonego tuż przed Krzyżem Pola. Za mostkiem skręcamy na prawo i podchodzimy stromo nieznakowaną, gubiącą się percią, wiodącą pod ścianami turni zbudowanych ze zlepieńców i piaskowców. Trawersujemy kolejne żleby, aż za bardzo długą ścianę. Stąd trawersujemy (nieco w górę) stok Uwoziska do wybitnego bloku położonego poniżej ścian. W nim, od strony zachodniej odnajdujemy poszukiwany otwór. Dojście i zwiedzanie łatwe.
Opis jaskini

Otwór jest szczelinowy, ma 0,3 m szerokości i 1,5 m wysokości. Prowadzi do poziomej szczeliny o wysokości od 1,5 do 3 m, przebiegającej równolegle do stoku. Jej strop ma częściowo charakter zawaliskowy. Szczelina uchodzi ku E małym otworem (0,15x0,2 m) na niewielką półkę skalno-trawiastą, jest on jednak zbyt ciasny, aby przejść.

Opisywany obiekt powstał na szczelinie w piaskowcach i zlepieńcach wapnistych liasu wierchowej serii paraautochtonicznej, w odpękniętym bloku. Ściany są zwietrzałe. Dno buduje próchnica, gruz skalny oraz piasek, żwir i glina.

Wilgotność i przewiew w szczelinie zależne są od warunków atmosferycznych panujących na powierzchni terenu. W szczelinie jest prawie zupełnie ciemno; światło odbite sięga do końca.

W otworze występują rośliny kwiatowe oraz mchy. Faunę reprezentują pająki, chruściki, ćmy i inne owady.

Historia badań
Historia eksploracji

Szczelinę zwiedził W.W. Wiśniewski w 1990 r., następnie zamieścił wzmiankę o niej (Wiśniewski, 1993c).

Historia dokumentacji

Podczas prac nad inwentaryzacją jaskiń tatrzańskich prowadzonych przez PTPNoZ, dokumentację korytarzyka sporządziła w dniu 31 grudnia 2003 r. I. Luty. Pomiary wykonała przy użyciu busoli i klizymetru Silva oraz taśmy parcianej. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowała I. Luty.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Wiśniewski, W.W. 1993c (wzmianka); Jaskinie TPN 2004 (plan, przekrój i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
List W.W. Wiśniewskiego z 23.11.2003 r.
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie