Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Szczelina nad Mylną
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.E-08.13
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°51′40,52″, φ: 49°14′24,19″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu SSW
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1141
Wysokość względna [m] 111
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 7
Deniwelacja [m] 7
Długość [m]
w tym szacowane [m]
12
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Kościeliska, w zboczu Raptawickiej Turni, na półce w południowo-wschodniej ścianie.
Opis drogi dojścia do otworu
Schronisko znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Od otworu Jaskini Mylnej idziemy trawiastym zachodem stromo do góry, po 70 m w szczelinie w ścianie spotykamy wysoki, prawie prostokątny otwór poszukiwanej jaskini. Dojście i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Otwór ma wymiary 1x2,5 m. Za nim biegnie rozmyta szczelina, którą idziemy zapieraczką stromo do góry. Ma ona kształt wydłużonej soczewki. Po pokonaniu 2-metrowego łatwego prożka, wchodzimy do poziomego, krótkiego korytarzyka, kończącego się ślepo.

Schronisko rozwinięte jest w wapieniach malmo-neokomu wierchowej serii paraautochtonicznej. Na ścianach występują zagłębienia wirowe, brak szaty naciekowej. Dno w znacznej części skaliste. W szczelinie klinuje się gruz skalny, a w najwyższej, poziomej części widać allochtoniczne żwirowisko scementowane węglanem wapnia.

Ściany są wilgotne, światło rozproszone sięga do końca jaskini, brak przewiewu. Przy otworze do około 3 m występują rośliny kwiatowe, do około 7 m – glony. Fauny nie zaobserwowano.

Historia badań

Osady opisał Wójcik (1960a, 1960b, 1966a).

Historia eksploracji

Schronisko było znane od dawna. Wrzosek (1933) wzmiankował o drobnych grotach powyżej Mylnej. [Wójcik] (1960e) opublikował jego plan i opis.

Historia dokumentacji

W ramach inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ dokumentację szczeliny sporządziła w dniu 26.07.1977 r. I. Luty przy współpracy M. Burkackiego i A. Oleckiej. Pomiary wykonano taśmą parcianą i busolą geologiczną Meridian. Fotografie otworu wykonali M. Burkacki oraz I. Luty. Zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowała I. Luty.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Wrzosek, A. 1933 (wzmiankuje bez nazwy); [Wójcik, Z.] 1960e (plan i opis); Wójcik, Z. 1960a (osady); Wójcik, Z. 1960b, 1966a (osady i niektóre dane morfometryczne); Gradziński, R. 1985a (lokalizacja na mapie); Jaskinie TPN, 1993a (plan, przekrój i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan i przekrój
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie