Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Korytarzyk pod Zamkiem
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.E-08.34
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°51′53,97″, φ: 49°14′15,58″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NE
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1186
Wysokość względna [m] 105
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
7,20
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Kościeliska, na lewym orograficznie zboczu Wąwozu Kraków, w opadającym ku północy ramieniu Zbójnickiej Turni.
Opis drogi dojścia do otworu
Jaskinia znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Początkowo idziemy z Hali Pisanej żółtym szlakiem. Od miejsca, w którym z dna Wąwozu Kraków odchodzi on na lewo do Smoczej Jamy T.E-08.07, idziemy jeszcze 20 m w górę wąwozu i skręcamy na prawo. Trawiastą półką biegnącą ukośnie u stóp przewieszonych skał, dostajemy się na strome, lesiste zbocze. Idziemy nim w pobliżu skał około 15 min. do góry niewyraźną percią, aż do miejsca, skąd widać na prawo skalne żebro odchodzące od turni w grzbiecie Żaru, a na lewo, w górze, częściowo zasłoniętą smrekami ścianę, w której znajduje się otwór Jaskini Poszukiwaczy Skarbów T.E-08.18. Skręcamy na prawo i trawersujemy stromy, zalesiony stok. Po kilkudziesięciu metrach omijamy dołem wspomniane żebro. Dalej trawersujemy poziomo do podnóża następnego żebra w grani. Jest ono zalesione i zakończone od NE strony przewieszoną turnią. U jej podstawy znajduje się otwór Jaskini Pod Zamkiem (T.E-08.01). 10 m ku SE od tego otworu, u podnóża skałki odnajdujemy poszukiwany korytarzyk. Można też do niego dojść zwierzęcymi perciami wprost z dna Wąwozu Kraków. Droga wiedzie od pierwszego rozszerzenia wąwozu do góry, przy prawym orograficznie ograniczeniu żlebu. Dojście i zwiedzanie bez trudności, ciasno.
Opis jaskini

Otwór o kształcie zbliżonym do trójkątnego, ma 1,1 m wysokości i 1,2 m szerokości. Prowadzi do prostego korytarzyka, zwężającego się zaraz w ciasną (0,3 m szerokości) szczelinę. Kończy się ona ślepo za małym rozszerzeniem.

Jaskinia rozwinęła się na szczelinie równoległej do korytarza Jaskini pod Zamkiem (T.E-08.01) w wapieniach malmo-neokomu wierchowej serii autochtonicznej. Namulisko jest gliniaste, z domieszką gruzu wapiennego i drobnoziarnistego piasku. Przy otworze występuje gleba oraz martwica.

Korytarzyk jest suchy. Światło sięga do końca. Przewiewu nie wyczuwa się.

Przy otworze występują rośliny kwiatowe oraz mchy i porosty. Stwierdzono obecność komarów i pająków.

Historia badań
Historia eksploracji

O jaskini brak wzmianek w literaturze speleologicznej. Prawdopodobnie nie zwiedzano jej ze względu na ciasnotę korytarzyka, chociaż otwór był zapewne znany od dawna.

Historia dokumentacji

W ramach inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ dokumentację Korytarzyka pod Zamkiem sporządziła w dniu 16 września 1987 r. I. Luty przy współpracy M. Kowalskiej i M. Kropiwnickiej. Pomiary wykonano taśmą parcianą i busolą Freiberg. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowała I. Luty.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Kronika 1988b (wzmianka o wykonaniu dokumentacji); Jaskinie TPN 1994 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie