Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Zbójnicki Korytarzyk
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.E-08.39
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°51′51,07″, φ: 49°14′16,97″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu SW
Pozostałe otwory 2 - ku SW, 1157 m n.p.m.
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1154
Wysokość względna [m] 115
Głębokość [m] 3
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 3,20
Długość [m]
w tym szacowane [m]
11
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Na prawym orograficznie zboczu Doliny Kościeliskiej, w Żarze, pod ścianami Niżniej Zbójnickiej Turni.
Opis drogi dojścia do otworu
Jaskinia znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Z dna doliny, kilkadziesiąt metrów za mostkiem położonym nieco na S od szlaku wiodącego do Jaskini Mylnej skręcamy na zbocze Żaru. Stromym stokiem przez las dochodzimy do skał i dalej wznosimy się pod nimi omijając Jaskinię pod Niżnią Zbójnicką Turnią T.E-08.27, aż do dolnego otworu Zbójnickiego Korytarzyka, ukrytego pod ścianą, za smrekiem. Około 3 m wyżej, na małej półce nad podstawą ściany znajduje się jego górny otwór. W odległości kilkunastu metrów ku SE widać otwory Zbójnickiej Szczeliny. Dojście i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Dolny otwór o kształcie półokrągłym, ma 1,4 m szerokości i 0,8 m wysokości. Prowadzi do prostego, ciasnego korytarzyka o długości 6 m, który następnie zawraca stromo do góry. Po kilku metrach przejście zagradzają kamienie zaklinowane w górnym otworze.

Jaskinia uformowała się na szczelinach w wapieniach malmo-neokomu autochtonicznej serii wierchowej. Namulisko w dolnej części korytarzyka stanowi gleba i glina, w górnej części dno jest skaliste.

Jaskinia jest wilgotna, światło sięga do 4 m w głąb. Przewiew pomiędzy otworami zależy od warunków atmosferycznych na powierzchni.

Historia badań
Historia eksploracji

Jaskinia była od dawna znana grotołazom zakopiańskim. W 1934 i 1944 r. S. Zwoliński z towarzyszami penetrował zbocza Żaru w tym rejonie. Z jego notatek wynika, iż zwiedzali wówczas jaskinię, choć nie sporządzili opisu ani nie nadali jej nazwy. W archiwum Zwolińskich znajduje się brudnopis planu i przekroju (bez nazwy) autorstwa S. Zwolińskiego, pochodzący prawdopodobnie z tego okresu.

Historia dokumentacji

W ramach inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ dokumentację sporządziła w dniu 22 lipca 1992 r. I. Luty przy współpracy R. Cygana i T. Mardala. Pomiary wykonano taśmą parcianą i busolą geologiczną Meridian. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowała I. Luty.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Zwoliński, S. 1993 (wzmianki o zwiedzaniu dziur w zboczach Żaru, mogą dotyczyć opisywanej jaskini); Jaskinie TPN 1993b (plan, przekrój i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
[Siarzewski, W., Zwolińska, Z.] 1986 (plan i przekrój, bez nazwy).
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan i przekrój
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie