Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Zbójnicka Szczelina
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.E-08.40
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°51′51,08″, φ: 49°14′16,20″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu
Pozostałe otwory 2 - ku NW, 1163.5 m n.p.m.; 3 - ku SW, 1163.5 m n.p.m.
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1160
Wysokość względna [m] 120
Głębokość [m] 3,50
Przewyższenie [m] 3
Deniwelacja [m] 6,50
Długość [m]
w tym szacowane [m]
15
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Na prawym orograficznie zboczu Doliny Kościeliskiej, w Żarze, w ścianach Niżniej Zbójnickiej Turni.
Opis drogi dojścia do otworu
Jaskinia znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Z dna doliny, kilkadziesiąt metrów za mostkiem położonym nieco na S od szlaku wiodącego do Jaskini Mylnej skręcamy na zbocze Żaru. Stromym stokiem przez las dochodzimy do skał i dalej wznosimy się pod nimi omijając Jaskinię pod Niżnią Zbójnicką Turnią T.E-08.27, aż do dolnego otworu Zbójnickiego Korytarzyka, ukrytego pod ścianą, za smrekiem. Około 3 m wyżej, na małej półce nad podstawą ściany znajduje się jego górny otwór. W odległości kilkunastu metrów ku SE widać otwory Zbójnickiej Szczeliny, tuż za trawiastym żlebikiem rozdzielającym te groty.
Opis jaskini

Otwór główny (I), położony u podstawy skałki, ma nieregularny kształt (2 m wysokości i 0,8 m szerokości). Prowadzi do nieco pochylonej szczeliny o wysokości 6,5 m. Poruszając się zapieraczką, można przedostać się nad zaklinowanymi w niej głazami do mytego korytarzyka, który na wprost uchodzi w ścianie turni półokrągłym otworem trzecim; na prawo z korytarzyka znajduje się przebicie do II otworu.

Grota powstała na tektonicznej szczelinie w wapieniach malmo-neokomu autochtonicznej serii wierchowej. Ściany są zwietrzałe, spękane, w górnym korytarzyku gładkie, myte. Namulisko stanowi glina piaszczysta z domieszką rumoszu wapiennego; przy dolnym otworze występuje nieco gleby.

Szczelina jest sucha i widna, przewiew zależy od warunków atmosferycznych na powierzchni. Flora i fauna nie była obserwowana.

Historia badań
Historia eksploracji

Grota prawdopodobnie od dawna była znana S. Zwolińskiemu i jego towarzyszom. W 1934 i 1944 roku, podczas penetracji tego rejonu Żaru, prawdopodobnie zwiedzili szczelinę.

Historia dokumentacji

W ramach inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ dokumentację sporządziła w dniu 22 lipca 1992 r. I. Luty przy współpracy R. Cygana i T. Mardala. Pomiary wykonano taśmą parcianą i busolą geologiczną Meridian. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowała I. Luty.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Zwoliński, S. 1993 (wzmianki o zwiedzaniu dziur w tym rejonie, mogą dotyczyć opisanej groty); Jaskinie TPN 1993b (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie