Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Nyża za Załomem
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.E-08.44
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°51′52,38″, φ: 49°14′17,80″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu S
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1127
Wysokość względna [m] 95
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
5
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Na prawym orograficznie zboczu Doliny Kościeliskiej, w Żarze, w ścianach Niżniej Zbójnickiej Turni, około 30 metrów od Jaskini w Niżniej Zbójnickiej Turni T.E-08.27.
Opis drogi dojścia do otworu
Nyża znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Dnem doliny, od mostka znajdującego się tuż powyżej odgałęzienia szlaku do Jaskini Mylnej idziemy kilkadziesiąt metrów na południe i w dogodnym miejscu skręcamy w lewo, na strome, zalesione zbocze. Niebawem napotykamy niewyraźną perć, którą kierujemy się skosem do góry (nieco ku północy), pod widoczne z daleka turnie. Podchodzimy wzdłuż niewielkiej skałki ograniczającej od zachodu wybitne skalne żebro. Stąd udajemy się pod skałkami w prawo, w górę aż do otworu Jaskini pod Niżnią Zbójnicką Turnią T.E-08.27, z charakterystycznym dużym blokiem skalnym, leżącym po lewej stronie. Od tej jaskini idziemy około 20 m pod ścianą do góry i zaraz za załomem skręcamy na lewo pod próg. Omijamy go bardzo stromym zboczem z prawej strony, po czym trawersujemy do góry na lewo (ku północy) do widocznego stąd otworu. Znajduje się on na półce w ścianie, nad nieco trudnym, 2,5-metrowym progiem, który można łatwiej obejść z prawej strony. Dojście nieco trudne, zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Trójkątny otwór (0,6x0,8 m) prowadzi do małej komórki, zakończonej dwoma krótkimi, wąskimi szczelinami biegnącymi ku N i ku NE.

Nyża powstała na szczelinach tektonicznych w wapieniach malmo-neokomu autochtonicznej serii wierchowej. Jej ściany i strop są spękane, miejscami pokryte drobnymi naciekami grzybkowymi. Na zachodniej ścianie widać lustro tektoniczne 2°/70°E. Namulisko stanowi glina piaszczysta z domieszką wapiennego rumoszu, w otworze – nieco gleby.

Nyża jest sucha i widna. Wyczuwa się słaby przewiew z końcowej szczeliny. W otworze występuje bardzo skąpa roślinność kwiatowa, głębiej spotyka się mchy i porosty. W komórce zauważono pająki i muchy.

Historia badań
Historia eksploracji

W literaturze brak wzmianek o nyży, choć mogła być znana od dawna grotołazom zakopiańskim.

Historia dokumentacji

Podczas inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ otwór nyży zauważył w dniu 5 lipca 1993 r. P. Rynkowski, 8 lipca tego roku dokumentację sporządziła I. Luty przy współpracy D. Rackiego. Pomiary wykonano taśmą parcianą i busolą geologiczną Meridian. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowała I. Luty.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Jaskinie TPN 1993b (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie