Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Szczelina nad Ponorem
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.E-08.45
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°51′41,31″, φ: 49°14′09,04″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu ku górze
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1057
Wysokość względna [m] 1
Głębokość [m] 2,50
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 2,50
Długość [m]
w tym szacowane [m]
5,70
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne W dnie Doliny Kościeliskiej, przy prawym orograficznie brzegu Potoku Kościeliskiego, w pobliżu mostka przed Krzyżem Pola.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Dnem doliny dochodzimy, do mostka przed Krzyżem Pola, następnie około 20 m w górę potoku jego północnym brzegiem, do najwyższego ponoru Jaskini Wodnej pod Pisaną T.E-08.30. W jego sąsiedztwie, około 1,5 m nad dnem potoku znajduje się szukany otwór. Aktualnie (2009) jest w nim spory kamień, blokujący nieco przejście w głąb. Dojście bez trudności, zwiedzanie uciążliwe (ciasno, woda).
Opis jaskini

Około 1,5 m za niewielkim otworem (ok. 0,3x0,3m) otwiera się prawie pionowa szczelinowa studzienka. Na głębokości około 2 m dopływa do niej woda z potoku, ale główny dopływ wody z ponoru w dnie potoku wpada do szczeliny kilkadziesiąt centymetrów niżej. Jest on na tyle duży, że dalsze kilkadziesiąt centymetrów niżej rozpryskuje się, zajmując cały przekrój szczeliny.

Historia badań
Historia eksploracji

Szczeliną zainteresował się w 1986 r. W.W. Wiśniewski (1990). Eksplorację podjął 11 czerwca 1989 r., przedostając się do jej wnętrza po odczyszczeniu otworu z piasku i mchów. Sporządził szkic położenia szczeliny.

Historia dokumentacji

Obserwacje terenowe przeprowadziła w 1993 r. I. Luty. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Wiśniewski, W. W. 1990 (opis odkrycia, szkic i opis położenia, opis szczeliny, fotografia otworu); Jaskinie TPN 1993b (szkic położenia otworu i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie