Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Szczelina pod Smoczą Jamą
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.E-08.46
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°52′00,60″, φ: 49°14′17,33″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu SSW
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1071
Wysokość względna [m] 2
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
5,50
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Kościeliska, na prawym orograficznie zboczu Wąwozu Kraków.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Dojście prowadzi żółtym szlakiem z Hali Pisanej. Otwór znajduje się około 50 m w stronę ujścia wąwozu od Dziury pod Smoczą Jamą T.E-08.06, tuż za jego zwężeniem przy szlaku turystycznym prowadzącym do Smoczej Jamy T.E-08.07 (ww. dziura położona jest kilkanaście metrów przed drabiną wiodącą do Smoczej Jamy, 5 m nad dnem wąwozu). Poszukiwany otwór znajduje się nad 1,7-metrowym progiem z want. Dojście i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Szczelinowy otwór ma ok. 3 m wysokości i 1,3 m szerokości. Wiedzie do schroniska o nieco wznoszącym się dnie, rozwiniętego na szczelinie w wapieniach urgonu autochtonicznej serii wierchowej.

Ściany są zwietrzałe, strop ma charakter częściowo zawaliskowy. Namulisko tworzy gruz wapienny, wielkie bloki oberwane ze stropu oraz glina. Widać też śmieci pozostawione przez turystów.

Schronisko jest suche, bez przewiewu, światło dociera do końca.

Na ścianach występują glony i porosty, przy otworze – wątła paproć, roślin kwiatowych brak. Zauważono obecność pająków, komarów, ciem oraz ślimaków. 

Historia badań
Historia eksploracji

Szczelina znana była od dawna, lecz ze względu na niewielkie rozmiary, dotąd nie wzmiankowano o niej w literaturze speleologicznej.

Historia dokumentacji

W ramach inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich PTPNoZ jej dokumentację sporządziła 27 lipca 1994 r. I. Luty przy współpracy M. Kropiwnickiej. Pomiary wykonano busolą geologiczną Meridian i taśmą parcianą. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowała I. Luty.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Jaskinie TPN 1994 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie