Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Szczelina w Głębowcu
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.E-08.50
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°51′22,09″, φ: 49°14′28,11″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NE
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1280
Wysokość względna [m] 200
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 6,50
Deniwelacja [m] 6,50
Długość [m]
w tym szacowane [m]
7,20
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Kościeliska, w prawym orograficznie zboczu Żlebu Żeleźniak, w południowo-wschodnim stoku Żlebu Głębowiec.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Z Doliny Kościeliskiej skręcamy za pierwszym mostkiem powyżej Polany Pisanej na prawo i trawersujemy zbocze niewyraźną percią do dna Żlebu Żeleźniak. Dalej idziemy w górę tego żlebu około 300 m, następnie skręcamy na lewo, pod skałki widoczne w zachodnim ograniczeniu bocznego żlebu zwanego Głębowcem (jest to drugi licząc od dołu żleb, przy czym pierwszy jest mniej wyraźny, bez muru skalnego na dole). Głębowcem podchodzimy stromo przez Żeleźniakową Bramę T.E-8.49 kilkaset metrów, aż do przecinającej skały SE zbocza, wysokiej, lecz płytkiej, Szczeliny w Głębowcu (w tym miejscu żleb lekko zakręca na prawo). Dojście i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Otwór tworzy wysoka na 7,2 m szczelina o równoległych ścianach, pochylona pod kątem 60° ku W. Jej szerokość wynosi 0,6 m. W dolnej części otwór wydziela półkolisty okap o wymiarach 2,4x1,1 m. Przykrywa on płytką niszę (1,1 m). Szczelina sięga na 3 m w głąb skały i kończy się ślepo.

Schronisko powstało na szczelinie tektonicznej w wapieniach malmo-neokomu wierchowej serii paraautochtonicznej. Ściany są zwietrzałe. Poziome dno buduje gleba i gruz wapienny, w głębi widać nieco osadu gliniastego.

Szczelina jest wilgotna, bez wyczuwalnego przewiewu, światło sięga do końca. Rośliny kwiatowe występują w całym obiekcie, są też paprocie mchy i glony, które pokrywają zachodnią ścianę, oraz porosty. Faunę reprezentują owady i ślimaki.

Historia badań
Historia eksploracji

Opisywany obiekt znany był od dawna, brak o nim jednak wzmianek w literaturze speleologicznej.

Historia dokumentacji

Podczas prac nad inwentaryzacją jaskiń tatrzańskich prowadzonych przez PTPNoZ, jego dokumentację sporządziła I. Luty przy współpracy J. Łabęckiej w dniu 7 września 2003 r. Pomiary wykonano przy użyciu busoli i klizymetru Silva oraz taśmy parcianej. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowała I. Luty.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Jaskinie TPN 2004 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie