Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Piwniczka
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.E-10.04
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°53′41,21″, φ: 49°14′41,45″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu E
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1440
Wysokość względna [m] 60
Głębokość [m] 6
Przewyższenie [m] 1
Deniwelacja [m] 7
Długość [m]
w tym szacowane [m]
9
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Miętusia, w lewym orograficznie zboczu Małej Świstówki.
Opis drogi dojścia do otworu
Jaskinia znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Dnem Doliny Miętusiej i dalej żlebem wiodącym do kotła Małej Świstówki podchodzimy w pobliże otworu Jaskini Miętusiej Wyżniej T.D 10.01. Omijamy ten otwór i pod ścianami wznosimy się aż do wybitnego, piarżystego wylotu w dolnej części żlebu. Przekraczamy piarg i skręcamy za nim do góry, w kierunku prawego orograficznie (południowego) ograniczenia żlebu. Odnajdujemy wejście na półkę porośniętą kosówką, położoną około 10 m nad podstawą ściany. Półką tą idziemy około 20-30 m ku S, do małej platformy. Na platformie, pod ścianą, położony jest otwór. Dojście bez trudności, w końcowej części nieco eksponowane. Zwiedzanie uciążliwe (miejscami ciasno).
Opis jaskini

Otwór ma kształt trójkąta o podstawie 0,8 m i wysokości 1,5 m. Za nim biegnie krótki korytarzyk. Po około 2 m przy lewej ścianie wznosi się na odcinku 2 m półka skalna. Przy prawej ścianie pionowy zacisk wiedzie w dół do 6-metrowej studni rozszerzającej się dzwonowato. Uchodzi ona do małej komórki o dnie zasłanym rumoszem.

Jaskinia rozwinęła się w wapieniach malmo-neokomu jednostki Organów (seria wierchowa, fałd Czerwonych Wierchów) na nieco rozmytej szczelinie o kierunku W–E. Jej ściany są zwietrzałe, bez nacieków. Namulisko przy otworze buduje gleba oraz glina z rumoszem, w końcowej części – drobny rumosz wapienny.

Jaskinia jest wilgotna. Wyczuwa się słaby przewiew. Światło sięga do końca wejściowego korytarzyka i do zacisku. Roślinność przy otworze reprezentują głównie kosówki i trawy, głębiej sięgają mchy i porosty. Występowania fauny nie zaobserwowano.

Historia badań
Historia eksploracji

Piwniczka została odkryta w dniach 11-20 września 1987 r., podczas akcji poszukiwawczej Speleoklubu Warszawskiego PTTK, prowadzonej w porozumieniu z OW PTPNoZ, przez J. Banasia, M. Burkackiego, J. Mikołajkowa, M. Kowalską, W. Szuka i T. Żuławnika. Wyczuli oni przewiew z zasypanego glebą otworu i odkopali wstępny korytarzyk, aż do zacisku. T. Żuławnik i M. Kowalska przeprowadzili wówczas pomiary korzystając z busoli Suunto i taśmy parcianej. Wtedy też M. Burkacki wykonał szkic jaskini. W kronice biuletynu Wiercica zamieszczono wzmiankę o odkryciu (Kronika 1988b).

Historia dokumentacji

Opis groty na podstawie informacji ustnych odkrywców sporządziła I. Luty. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracował M. Burkacki.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Kronika 1988b (informacja o odkryciu); Jaskinie TPN 1996 (plan, przekrój i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan i przekrój
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie