Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Dziura nad Zachodem
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.E-09.17
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°52′37,48″, φ: 49°14′10,73″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu S
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1298
Wysokość względna [m] 123
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 0
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
8
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Kościeliska, na prawym orograficznie stoku Wąwozu Kraków, w północno-zachodnim zboczu Upłazkowej Turni.
Opis drogi dojścia do otworu
Grota znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Wąwozem Kraków idziemy do rozszerzenia zwanego Rynkiem i dalej do zwężenia wąwozu. W prawym (or.) zboczu odchodzi stąd perć wiodąca na początku pod murem skalnym z wielką niszą (Kościołem), aż na Przełączkę za Saturnem. Idziemy nią do góry, następnie trawersujemy ku W zbocze lekko się wznosząc, w kierunku małej skałki. Otwór odnajdujemy w tej skałce. Dojście i zwiedzanie łatwe.
Opis jaskini

Szczelinowy otwór, szerokości około 1 m i wysokości około 3 m, prowadzi do wąskiego, szczelinowego korytarza długości około 8 m.

Grota powstała na szczelinie tektonicznej w wapieniach urgonu wierchowej serii autochtonicznej. Dno pokrywa gliniaste namulisko, na ścianach występują nacieki grzybkowe.

Grota jest wilgotna, woda kapie ze stropu. Światło sięga do końca. Roślinność przyotworową reprezentują trawy, pokrzywy i paprocie, w głębi występują mchy i porosty. Zaobserwowano występowanie pająków.

Historia badań

Z. Wójcik badał osady jaskini.

Historia eksploracji

Ze względu na położenie przy uczęszczanym kiedyś szlaku turystycznym (na Przełączkę za Saturnem) grota zapewne była znana od dawna. Po raz pierwszy dane o niej publikuje Wójcik (1960a, 1966a, 1969a).

Historia dokumentacji

W trakcie inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ w dniu 16 lipca 1977 r. obserwacje terenowe zebrała E. Kuźniak przy współpracy M. Kardasia i P. Herzyka. Zdjęcia otworu wykonała w lipcu 1977 r. R. Kardaś. Pomiary wykonano taśmą parcianą i busolą geologiczną Meridian. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowała E. Kuźniak.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Wójcik, Z. 1960a (osady, dane morfometryczne); Wójcik, Z. 1966a (osady, dane geologiczne i morfometryczne, lokalizacja); Wójcik, Z. 1969a (osady, lokalizacja); TATRY POLSKIE 1984 (lokalizacja na mapie); Jaskinie TPN 1994 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Jerzy Grodzicki
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie