Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia za Ratuszem Szeroka
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.E-11.49
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°54′34,25″, φ: 49°14′35,31″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NNW
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1649
Wysokość względna [m] 300
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 5,50
Deniwelacja [m] 5,50
Długość [m]
w tym szacowane [m]
13
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Miętusia, w prawym orograficznie zboczu Doliny Miętusiej, w Ratuszowym Grzbiecie.
Opis drogi dojścia do otworu
Jaskinia znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Niebiesko znakowanym szlakiem wiodącym na Czerwone Wierchy dochodzimy do ubezpieczonego łańcuchami, płytowego progu w Kobylarzowym Żlebie. Tuż nad nim trawersujemy kilkadziesiąt metrów na prawo przez małe żeberko i trawiasty żleb. Dalej idziemy do góry ku S pod ścianę skalną i pod nią na prawo, do małej trawiastej przełączki. Za przełączką opada ku W bardzo stromy trawiasty żleb z kilkoma progami – pierwszy z nich jest skalno-trawiasty, nieco przewieszony. Zjeżdżamy pod ten próg (lub schodzimy), schodzimy pod następny, trawiasty próg i odnajdujemy otwór pod lewą orograficznie ścianą żlebu. W dojściu przydatna lina, zwiedzanie łatwe.
Opis jaskini

Otwór jaskini jest szeroki na ponad 5 m i wysoki na 1,2 m. Prowadzi do płytkiej komory, z której po lewej i po prawej stronie odchodzą krótkie korytarzyki (lewy jest większy, z pochyłym progiem). Na wprost (ku SE) komora przechodzi w bardzo stromo wznoszącą się, rozmytą szczelinę, z zaklinowanymi w niej wantami. Po około 5 m, nad półeczką z wantami, szczelina znacznie się zwęża.

Jaskinia rozwinęła się na szczelinach o kierunku NE–SW i NW–SE, w wapieniach malmo-neokomu serii wierchowej (fałd Czerwonych Wierchów, jednostka Organów). Ściany są częściowo rozmyte, na SE ścianie szczeliny widać rynienki, którymi po opadach ścieka woda. Namulisko tworzy próchnica oraz autochtoniczny rumosz wapienny z domieszką gliny.

Komora jest wilgotna. Przewiewu nie wyczuwa się. Ciemne są końcowe fragmenty korytarzyków i szczeliny. W komorze występuje bujna roślinność kwiatowa oraz mchy i porosty. Faunę reprezentują owady, zauważono nietoperza, w otworze znaleziono też ślimaki.

Historia badań
Historia eksploracji

Jaskinia mogła być znana grotołazom zakopiańskim eksplorującym ten teren w 1959 r. i w latach sześćdziesiątych. Informacje ustne W. Habila o dwóch odkrytych wtedy w Ratuszu Miętusim grotach położonych po przeciwnych stronach żlebu (Za Ratuszem Owalnej i Za Ratuszem Szerokiej) oraz wzmianka S. Wójcika (1959) są niezbyt precyzyjne i nie można bez wątpliwości dopasować do nich dwóch z kilku znanych obecnie w tej okolicy jaskiń. Wątpliwości związane z identyfikacją jaskiń w tej okolicy omówiono przy opisie Jaskini za Ratuszem Owalnej (T.E-11.50). W dniu 29 lipca 1986 r., podczas obozu poszukiwawczego Speleoklubu Warszawskiego, I. Luty odnalazła i zwiedziła grotę. Za otworem był stary kopczyk.

Historia dokumentacji

W ramach akcji inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ w sierpniu 1994 r. I. Luty zebrała materiały do dokumentacji przy współpracy M. Tomaszka. Pomiary groty i położenia otworu przeprowadzono przy użyciu busoli geologicznej Meridian i taśmy parcianej. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowała I. Luty.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Luty, I. 1987 (informacja o odnalezieniu i zwiedzaniu); Kronika 1995 (wzmianka o udokumentowaniu, bez podania nazwy); Jaskinie TPN 1999 (plan, przekrój i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Habil, W., (szkic położenia); Wójcik, S.,1959 (wzmianka o odkryciu, być może dotyczy opisywanego obiektu).
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie