Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Szczelina nad Strzelistą
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.E-12.20
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°55′05,80″, φ: 49°14′39,66″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu S
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1749
Wysokość względna [m] 490
Głębokość [m] 6
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 6
Długość [m]
w tym szacowane [m]
11
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne W lewym orograficznie zboczu Doliny Małej Łąki, w dnie depresji ograniczającej od zachodu ramię Wielkiej Turni.
Opis drogi dojścia do otworu
Z Przysłopu Miętusiego niebiesko znakowanym szlakiem podchodzimy nad Kobylarzowy Żleb, następnie trawersujemy ku SE Czerwony Grzbiet aż do Źródła Ratusz. Schodzimy stąd żlebem opadającym nieco na prawo, pod zachodnie stoki ramienia Wielkiej Turni, w pobliże krawędzi depresji (opada stąd pionowy próg do otworu Jaskini Strzelistej). Poszukiwany otwór jest ukryty w złomowisku dużych bloków na dnie żlebu, około 40 m na wschód od Dziury w Wantach T.E-12.21 i 13 m niżej niż ona. Dojście i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

    Otwór jest wąski (około 0,3 do 0,8 m) i długi (około 5 m). Zasypuje go osuwający się rumosz. Za otworem stromo opada ciasna szczelina zawaliskowa o kierunku W-E. Jest ona na końcu zablokowana wantami.

    Szczelina powstała w wapieniach malmu wierchowej jednostki Organów (fałd Czerwonych Wierchów). Zawalisko zablokowane w niej nie jest stabilne. Namulisko stanowią duże wanty i gruz wapienny, przy otworze z niewielką domieszką gleby. W osadach znaleziono liczne kości i odchody nietoperzy oraz kości większych zwierząt.

    Wilgotność i przewiew zależne są od warunków atmosferycznych. Światło dociera do końca.

    Nieliczne egzemplarze roślin kwiatowych rozwijają się przy otworze. Faunę reprezentują nietoperze i owady troglokseniczne.

Historia badań
Historia eksploracji
O szczelinie brak wzmianek w literaturze z okresu przed wykonaniem inwentaryzacji.
Historia dokumentacji
Podczas prac nad inwentaryzacją jaskiń tatrzańskich PTPNoZ I. Luty przy współpracy J. Miastkowskiego oczyściła z want dostęp do otworu i sporządziła dokumentację szczeliny w dniu 15 sierpnia 1979 r. Wykonała też wówczas pomiary sytuacyjno-wysokościowe położenia otworu metodą ciągu busolowego. Pomiary przeprowadzono za pomocą busoli geologicznej Meridian i taśmy parcianej. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowała I. Luty.
Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Luty, I. 1988 (dane morfometryczne, lokalizacja na mapie); Jaskinie TPN 2000 (plan, przekrój i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan i przekrój
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie