Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia Trójkątna
Inne nazwy Jaskinia Wielkoturniańska
Nr inwentarzowy T.E-12.23
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°55′13,00″, φ: 49°14′38,27″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu ku górze
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1839
Wysokość względna [m] 570
Głębokość [m] 3,50
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 3,50
Długość [m]
w tym szacowane [m]
10
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne W lewym orograficznie zboczu Doliny Małej Łąki, w zachodnim stoku Wielkiej Turni, w pobliżu jej szczytu.
Opis drogi dojścia do otworu
Jaskinia znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Z Przysłopu Miętusiego niebiesko znakowanym szlakiem podchodzimy nad Kobylarzowy Żleb, następnie trawersujemy ku SE Czerwony Grzbiet, a kilkadziesiąt metrów za Źródłem Ratusz skręcamy na odchodzące ku N ramię Wielkiej Turni. od szczytu Wielkiej Turni cofamy się 35 m ku SW, schodząc jednocześnie około 10 m jej zachodnim zboczem, do małego zagłębienia o charakterze leja krasowego. Znajdujący się w nim poszukiwany otwór jest niewidoczny z daleka, ukryty między kamieniami. Dojście bez trudności, zwiedzanie łatwe.
Opis jaskini

Otwór o wymiarach 0,6x0,45 m prowadzi do 3,5-metrowej studzienki, którą schodzimy do komory o szerokości około 1,5 m i długości 4 m. Od komory odchodzą dwie krótkie odnogi, a pod przeciwległą do otworu ścianą widać niewielką nyżę.

Grota powstała w wapieniach malmu wierchowej jednostki Organów (fałd Czerwonych Wierchów) na szczelinie 74°/60°S. Ma charakter zawaliskowy. Namulisko stanowi gruz wapienny z domieszką gleby. Na środku dna komory leży duża wanta.

Wilgotność i przewiew zależne są od warunków atmosferycznych. Światło dociera do końca.

Roślinność kwiatowa oraz mchy rozwijają się przy otworze, w szczelinach między kamieniami. Faunę reprezentują owady i ślimaki.

Historia badań
Historia eksploracji

Brak dokładnych danych o odkryciu. Wg informacji ustnej Z. Wójcika studzienka znana była S. Wójcikowi i innym grotołazom zakopiańskim, którzy poszukiwali w tej okolicy jaskiń w 1959 r. Nie zamieścili oni jednak o jaskini żadnej wzmianki. Wójcik (1966a) wymienia ten obiekt prawdopodobnie pod nazwą Wielkoturniańska.

Historia dokumentacji

Koisar (1969) zamieścił plan i opis inwentarzowy groty, pod nazwą Jaskinia Trójkątna. Podczas prac nad inwentaryzacją jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ dokumentację tego obiektu oraz pomiary sytuacyjno-wysokościowe położenia otworu metodą ciągu busolowego sporządziła w dniu 15 sierpnia 1979 r. I. Luty przy współpracy J. Miastkowskiego. Pomiary przeprowadzono za pomocą busoli geologicznej Meridian i taśmy parcianej. Dane sytuacyjno-wysokościowe położenia otworu podano na podstawie pomiarów wykonanych w dniu 16 sierpnia 1981 r. przez Zespół Koła Naukowego Geodetów Górniczych AGH pod kierownictwem W. Borowca. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowała I. Luty.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Wójcik, Z. 1966a (wysokość bezwzględna i względna położenia otworu, lokalizacja na mapkach pod nazwą Wielkoturniańska – może dotyczyć opisywanego obiektu); Wójcik, Z. 1968 (lokalizacja na mapce prawdopodobnie jako Wielkoturniańska); Koisar, B. 1969 (plan i opis inwentarzowy); Borowiec, W. i in. 1977,1878 (wymieniają Jaskinię Trójkątną i Wielkoturniańską jako dwie różne jaskinie); Luty, I. 1982b (informacja o pomiarach sytuacyjno-wysokościowych); Gradziński, R. i in. 1985a (wymieniają Jaskinię Trójkątną i Wielkoturniańską jako dwie różne jaskinie, orientacyjna lokalizacja na mapie); Luty, I. 1988 (nowe dane morfometryczne, lokalizacja na mapie, dane historyczne) Jaskinie TPN 2000 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie