Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Szczelina w Litworowej
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.E-12.48
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°54′52,36″, φ: 49°14′21,24″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NW
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1859
Wysokość względna [m] 90
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
5
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Miętusia, : w prawym orograficznie zboczu Doliny Litworowej, w niewybitnej, skalnej grzędzie, drugiej ku S za grzędą, w której znajduje się Dziura w Litworowej (T.E-12.40).
Opis drogi dojścia do otworu
Jaskinia znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Z Przysłopu Miętusiego idziemy Dojście niebieskim szlakiem wiodącym na Czerwone Wierchy. Około 150 m nad Kobylarzowym Żlebem skręcamy na prawo, w nieznakowaną ścieżkę trawersującą zbocze Czerwonego Grzbietu. Nad Dol. Litworową rozdziela się ona. Schodzimy dolnym odgałęzieniem wiodącym w kierunku rygla Kotła Litworowego. otwór szczeliny, częściowo ukryty za dużą, leżąca w nim wantą, odnajdujemy tuż przy ścieżce, po jej lewej stronie. Dojście i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Za trójkątnym otworem o wymiarach 0,8x0,8 m, wiedzie ku SE szczelinowy, bardzo wąski korytarzyk o długości 4 m, zakończony zwężającym się kominkiem rozwiniętym na poprzecznej szczelinie.

Jaskinia powstała w wapieniach triasu środkowego serii wierchowej (fałd Czerwonych Wierchów). Ściany są kruche, silnie zwietrzałe. Namulisko tworzy głównie autochtoniczny gruz wapienny i wanty, z domieszką piasku i drobnego żwiru granitowego.

Szczelina jest wilgotna. Światło sięga prawie do końca (kominek jest ciemny). Nieliczne rośliny kwiatowe występują przy otworze, głębiej sięgają porosty. Fauna nie była obserwowana.

Historia badań
Historia eksploracji

Szczelina, z racji swojego położenia, mogła być znana od dawna, brak o niej jednak wzmianek w literaturze.

Historia dokumentacji

W sierpniu 1994 r. dokumentację jaskini sporządziła I. Luty przy współpracy M. Tomaszka. W ramach prac nad inwentaryzacją jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ, w sierpniu 1998 r. przeprowadziła ona pomiary położenia otworu przy współpracy M. Kropiwnickiej. Wszystkie pomiary wykonano przy użyciu busoli geologicznej Meridian i taśmy parcianej. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowała I. Luty.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Kronika 1995 (informacja o udokumentowaniu, bez podania nazwy); Jaskinie TPN 1999 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie