Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia w Kobylarzowym Żlebie
Inne nazwy Jaskinia w Szarym Żlebie
Nr inwentarzowy T.E-12.49
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°54′47,74″, φ: 49°14′39,97″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu ku górze
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1780
Wysokość względna [m] 440
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 4,50
Deniwelacja [m] 4,50
Długość [m]
w tym szacowane [m]
6
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne W prawym orograficznie zboczu Doliny Miętusiej, w prawym (or.) stoku Kobylarzowego Żlebu.
Opis drogi dojścia do otworu
Jaskinia znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Z Przysłopu Miętusiego niebiesko znakowanym szlakiem wiodącym na Małołączniak docieramy do charakterystycznej skałki z płytką nyżą, widocznej w około 3/4 górnej części Kobylarzowego Żlebu. Podchodzimy stąd jeszcze około 10 m i skręcamy ze szlaku na lewo, gdzie po następnych 10 metrach odnajdujemy otwór ukryty w powierzchniowym zawalisku. Dojście bez trudności, zwiedzanie uciążliwe ze względu na dużą ilość gleby przy otworze (ślisko).
Opis jaskini

Otwór o wymiarach 0,5x1,0 m wiedzie do przełazu prowadzącego do niewielkiej salki. Z dna salki odchodzi poprzecznie odgałęzienie o obniżonym stropie.

Jaskinia rozwinęła się w wapieniach triasu środkowego (seria wierchowa, fałd Czerwonych Wierchów). Namulisko stanowi rumosz wapienny wymieszany z glebą.

Brak danych o warunkach mikroklimatycznych (wilgotność i przewiew zapewne zależne są od warunków panujących na powierzchni terenu) oraz występowaniu flory i fauny.

Historia badań
Historia eksploracji

Jaskinia została odkryta w dniu 9 sierpnia 1998 r. przez D. Fuję i Z. Tabaczyńskiego z ST Zakopane. W eksploracji uczestniczył też S. Szadkowski.

Historia dokumentacji

D. Fuja (1998) opublikował sporządzony przez siebie opis oraz szkicowy plan i przekrój jaskini pod nazwą Jaskinia w Szarym Żlebie (tak do niedawna był nazywany w środowisku grotołazów Kobylarzowy Żleb). Ponieważ nazwa Szary Żleb jest obecnie stosowana dla innego żlebu w tej okolicy (patrz przewodnik W. Cywińskiego, 1995), zmieniono nazwę jaskini na bardziej adekwatną do aktualnego nazewnictwa powierzchniowego. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Szkic planu i przekroju wg D. Fuji (1998).

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Fuja, D. 1998 (szkic planu i przekroju, opis); Jaskinie TPN 1999 (szkic planu, przekroju i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki szkic planu i przekroju
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie