Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia pod Progiem
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.E-12.54
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°54′49,09″, φ: 49°14′43,14″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu E
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1746
Wysokość względna [m] 550
Głębokość [m] 3,50
Przewyższenie [m] 4
Deniwelacja [m] 7,50
Długość [m]
w tym szacowane [m]
24
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Schron znajduje się w lewym orograficznie zboczu Doliny Małej Łąki, w Skrytym Żlebie - pierwszym, opadającym z Pośredniej Małołąckiej Turni ku Łamanemu Żlebowi (nazwy wg Cywińskiego 1995).
Opis drogi dojścia do otworu
Jaskinia znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Z Przysłopu Miętusiego podchodzimy niebiesko znakowanym szlakiem na ramię opadające z Małołączniaka i stąd w stronę Źródła Ratusz. Po obniżamy się około 50 m, kierując lekko w lewo. Po dojściu do grańki oddzielającej Żleb Pronobisa od Łamanego Żlebu idziemy wzdłuż niej do Pośredniego Małołąckiego Siodła. Stąd schodzimy pomiędzy kosówkami stromo nachylonym stokiem. Szukany otwór znajduje się u podnóża kilkumetrowego, skalnego progu.
Opis jaskini

Otwór o wymiarach około 0,8x1 m. wprowadza do niewielkiej salki o wymiarach rzędu 5,5x1,5 m. Jej spąg opada ku SW. W lewo odchodzi krótki i wąski korytarzyk (Korytarz pod Wantami), który wznosząc się do góry doprowadza pod niewielki kominek (Mały Komin) wysokości około 5 m.

Jaskinia utworzyła się w wapieniach malmo-neokomu jednostki Organów (seria wierchowa, fałd Czerwonych Wierchów), na szczelinie o przebiegu W–E. Ma zawaliskowy charakter, jedynie w Korytarzu pod Wantami i Małym Kominie widoczne są ślady przepływu wody w postaci wymyć. Spąg jaskini jest pokryty autochtonicznym rumoszem, w partiach przy otworowych zmieszanym z humusem.

Jaskinia jest sucha, światło sięga około 4 w głąb. Przy otworze występuje roślinność zielona. Faunę reprezentują ćmy i komary.

Historia badań
Historia eksploracji

Pomimo, iż otwór znajduje się pobliżu wspinaczkowych dróg w rejonie Pośredniej Małołąckiej Turni, brak w literaturze wzmianek o jaskini. Otwór odkrył M. Parczewski (ST Zakopane)10 sierpnia 1999 r.

Historia dokumentacji

11 września 1999 r. M. Parczewski i Z. Tabaczyński odgruzowują Korytarz pod Wantami i eksplorują Mały Komin, a 30 października dokonują inwentaryzacji jaskini. Pomiary wykonano przy pomocy przyrządu Topo-Vulcan. Zaktualizował Z. Tabaczyński (2009 r.).

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Jaskinie TPN 2000 (opis inwentarzowy i plan); Tabaczyński, Z. 2000c (opis i plan).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Zbigniew Tabaczyński
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2014
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie