Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Łamana Dziura
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.E-12.69
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°54′57,85″, φ: 49°14′38,70″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu W
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1750
Wysokość względna [m] 550
Głębokość [m] 10
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 10
Długość [m]
w tym szacowane [m]
15
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Małej Łąki, północno-wschodnie zbocze Małołączniaka. Jaskinia znajduje się w górnej części prawego (or.) odgałęzienia Łamanego Żlebu.
Opis drogi dojścia do otworu
Jaskinia znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Z Przysłopu Miętusiego niebieskim szlakiem podchodzimy do Czerwonego Grzbietu ponad Kobylarzem. Następnie trawersujemy trawiaste zbocze Małołączniaka do Łamanego Żlebu i dalej w górę jego prawym (or.) odgałęzieniem dochodzimy otworu znajdującego się pod 4 m ścianką.
Opis jaskini

Otwór o wymiarach 0,6x0,6 m prowadzi do wąskiej wymytej studzienki o głębokości około 9 m. Studzienką tą zjeżdżamy do obszernej salki o charakterze zawaliskowym i spągu pokrytym dużymi wantami.

Jaskinia powstała w wapieniach malmo-neokomu jednostki Organów (fałd Czerwonych Wierchów). Ściany i strop są zwietrzałe, szata naciekowa nie występuje. Spąg tworzy grube zawalisko.

Jaskinia jest wilgotna, bez przewiewu. Światło sięga około 2 m w głąb, do załamania studzienki wejściowej.

Przy otworze występują mchy i porosty. W jaskini napotkano nietoperza, występują komary i muchy.

Historia badań
Historia eksploracji
Historia dokumentacji

Jaskinia została odkryta w dniu 8 września 2002 r. przez Zbigniewa Tabaczyńskiego, który w tym samym dniu udokumentował jaskinię przy pomocy taśmy parcianej i busoli. Zaktualizował Z. Tabaczyński (2009 r.).
Przekrój opracował Z. Tabaczyński.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Jaskinie TPN 2002b (opis inwentarzowy i plan); Tabaczyński, Z. 2002b (opis i plan).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Zbigniew Tabaczyński
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2014
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki przekrój
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie