Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Dziura Mnichowa Mała
Inne nazwy Mnichowa Mała
Nr inwentarzowy T.E-13.20
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°55′47,51″, φ: 49°14′39,03″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu W
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1702,02
Wysokość względna [m] 190
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 0
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
7
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Małej Łąki, w prawym orograficznie zboczu Doliny Małej Łąki (Niżniej Świstówki), w prawym (or.) stoku Żlebu między Mnichy rozdzielającego Mnichowe Turnie, w odosobnionej, małej skałce usytuowanej w górnych partiach tych turni.
Opis drogi dojścia do otworu
Jaskinia znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Żółto znakowanym szlakiem podchodzimy Doliną Małej Łąki w pobliże Przełęczy Kondrackiej, skręcamy na prawo przy ostatnim dużym zakręcie ścieżki i w dogodnym miejscu trawersujemy ponad 250 m (bez ścieżki) trawiaste zbocze nad Mnichowymi Turniami, w kierunku Żlebu Między Mnichy. Nie dochodząc do tego żlebu odnajdujemy małą skałkę, a pod nią ukryty otwór Dziury Mnichowej Małej. Znajduje się on około 80 m na N od otworu Mnichowej Studni Wyżniej T.E-13.03 i około 20 m wyżej niż on. Dojście i zwiedzanie bez trudności, ciasno.
Opis jaskini

Niski otwór ma 0,8 m szerokości i 0,4 m wysokości. Prowadzi do poziomego, 7,5-metrowego, zakończonego ślepo korytarzyka. Korytarzyk dwukrotnie zakręca na lewo zmieniając swój charakter. Na początku jest niski (0,3 m przy szerokości 0,8 m), dalej staje się pionową, bardzo ciasną szczeliną z zaciskiem 0,2 m szerokości, na końcu jest znów obszerniejszy.

Jaskinia rozwinęła się w wapieniach malmu należących do wierchowej jednostki Organów (fałd Czerwonych Wierchów) na trzech prostopadłych do siebie, nieco rozmytych szczelinach. Występują w niej drobne nacieki grzybkowe. Namulisko tworzy gleba z domieszką gruzu wapiennego i piasku.

Korytarzyk jest wilgotny. Przewiewu prawie nie wyczuwa się. Światło sięga do 1,5 m od otworu. Rośliny kwiatowe występują przed otworem, a do 1,5 m – mchy i porosty. Faunę reprezentują owady.

Historia badań
Historia eksploracji

Jaskinia znana była grotołazom zakopiańskim badającym zbocza Mnichowych Turni w 1959 r. S. Wójcik (1959) w przygotowywanym przez siebie inwentarzu jaskiń wymienia ją pod nazwą „Mnichowa Mała” nr 4.1.6. Pierwszą wzmiankę o grocie zamieścił Wójcik (1966a) pod nazwą Dziura Mnichowa Mała.

Historia dokumentacji

Podczas prac nad inwentaryzacją jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ dokumentację groty sporządziła 20 września 1980 r. I. Luty przy współpracy A. Lewińskiej. Pomiary wykonano busolą geologiczną Meridian i taśmą parcianą. Dane sytuacyjno-wysokościowe położenia otworu podano na podstawie pomiarów przeprowadzonych w dniu 23 września 1982 r. przez Zespół Koła Naukowego Geodetów Górniczych AGH pod kierownictwem W. Borowca.
Zaktualizowała I. Luty (2009). W dniu 21 listopada 2017 r. F. Filar skorygował współrzędne geograficzne otworu.

Plan opracowała I. Luty.

 

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Wójcik, Z. 1966a (niektóre dane morfometryczne, lokalizacja na mapkach, w tym geologicznej); Wójcik, Z. 1968 (lokalizacja na mapce); Borowiec, W. i in. 1977, 1878 (niektóre dane morfometryczne); Luty, I. 1982b (informacja o pomiarach sytuacyjno-wysokościowych, bez nazwy); Gradziński, R. i in. 1985a (niektóre dane morfometryczne, orientacyjna lokalizacja na mapie); Luty, I. 1989b (nowe dane morfometryczne, lokalizacja na mapie i rysunku ścian Mnichowych Turni, dane historyczne); Jaskinie TPN 2000 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Wójcik, S. – Inwentarz (wymienia pod nazwą „Mnichowa Mała”).
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie