Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia Kondracka
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.E-13.27
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°56′01,08″, φ: 49°14′32,56″
Gmina Zakopane (gm. miejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NE
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1820
Wysokość względna [m] 240
Głębokość [m] 3,50
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 3,50
Długość [m]
w tym szacowane [m]
12
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Kondratowa, w lewym orograficznie stoku Doliny Kondratowej, na północnym zboczu Kopy Kondrackiej, w górnej części Ogrodu.
Opis drogi dojścia do otworu
Jaskinia znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Dowolnym szlakiem wchodzimy na Przełęcz Kondracką, stąd – szlakiem w kierunku Kopy Kondrackiej do wysokości około 1830 m (w pobliżu północnego krańca Wielkiego Szerokiego). Odnajdujemy następnie lej krasowy położony w odległości 5 m na prawo (ku W) od szlaku (leje krasowe zaznaczone są na mapie 1:10000 Tatry Polskie,1984). Z tego miejsca skręcamy na lewo ze ścieżki i schodzimy na stronę Doliny Kondratowej około 40 m. Tam, w górnej części Ogrodu, w ograniczeniu żlebu, odnajdujemy otwór. Jest on często zasypywany pełznącym piargiem. Miejsce to widać z Przełęczy Kondrackiej. Dojście i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Ciasny otwór wiedzie do wstępnej, małej komórki. Opada z niej stromo korytarzyk, który po kilku metrach rozszerza się w większą komorę, szeroką na kilka metrów. Na wprost, z komory prowadzi do góry kilkumetrowy ciąg.
Jaskinia rozwinęła się w wapieniach triasu serii wierchowej (fałd Czerwonych Wierchów). Namulisko buduje głównie rumosz wapienny i glina. Brak danych dotyczących warunków mikroklimatycznych, flory i fauny.

Historia badań
Historia eksploracji

Jaskinia mogła być znana już S. Zwolińskiemu i jego towarzyszom, którzy w latach trzydziestych przeszukiwali zbocza Kopy Kondrackiej, jednak niezbyt precyzyjne wzmianki o znalezionych tu obiektach, nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację. W dniu 20 maja 1985 r. grotołazi z STJ Zakopane (T. Świder i J. Januszkowski) zauważyli w śniegu wyporek. Nieco później (6 czerwca) rozkopali oni piarg udostępniając otwór. Eksplorację wewnątrz groty przeprowadził K. Dudzński, który narysował też szkic planu.

Historia dokumentacji

Podczas prac nad inwentaryzacją jaskiń tatrzańskich prowadzonych przez OW PTPNoZ usiłowano kilkakrotnie odnaleźć jaskinię (ostatnio jesienią 2000), lecz bez rezultatu; otwór prawdopodobnie znów jest zasypany.
Zaktualizowała I. Luty (2009).
Szkic planu wg K. Dudzińskiego (1985).

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Kardaś, R. M. 1986h (wzmianka o odkryciu); Jaskinie TPN 2002b (szkic planu, przekroju i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Dudziński, K. 1985 - list z dnia 26.09.1985 r. (opis położenia, szkic planu, dane o eksploracji).
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki szkic planu, szkic przekroju
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie